VVD stelt vragen over de voorgenomen peilverhoging in het Lauwersmeer

VVD-Statenlid Nynke Koopmans heeft tijdens het vragenuurtje van Provinciale Staten (nogmaals) haar zorgen geuit over de proef peilverhoging in het Lauwersmeer. Hieronder haar vragen.

Na de watersnoodramp in 1953, op een moment dat men in Nederland heel scherp voor de geest had wat het betekent als het niet lukt om het waterpeil te beheersen, is de Lauwerszee afgesloten en is het Lauwersmeer ontstaan. Veiligheid, dat was de reden van de aanleg van een 13 km. lange afsluitdijk. Een immense en kostbare uitdaging voor onze waterbouwkundige voorouders.

In het kader van de uitvoering van het Natura 2000 beheerplan is de Provincie Groningen nu voornemens als proef in het voorjaar het waterpeil van het Lauwersmeer met 40 centimeter te verhogen, dit om de aangroei van riet te bevorderen. Het uitvoerende waterschap Noorderzijlvest is van mening dat de bestaande waterveiligheid in de omgeving van Lauwersoog, elders in het Lauwersmeergebied en in het verdere achterland van Friesland niet in het geding komt.

Hoe anders was het gevoel van de inwoners van het gebied op de bijeenkomst afgelopen maandagavond in Oostmahorn. Er kwamen niet volgens verwachting 35 man maar zo'n 100 mensen. “Waanzin”, dat was de collectieve mening. De balans tussen enerzijds veilig wonen en werken en anderzijds natuur is hier volledig zoek.

Naar aanleiding hiervan wil de VVD de volgende vragen stellen:

1. Bent u op de hoogte van het verloop van deze bijeenkomst?
2. Heeft u zicht op de grote bezwaren die door de inwoners van Friesland tegen dit plan zijn ingediend en hoe gaat de provincie daarmee om?
3. Bent u ervan op de hoogte dat de benodigde vergunning door de provincie Groningen bij het waterschap nog niet is aangevraagd en heeft dit consequenties?
4. Bent u ervan op de hoogte dat de voor het verlenen van deze vergunning de noodzakelijke nulmetingen nog niet verricht zijn? Wanneer worden deze wel uitgevoerd?
5. Bent u het met de VVD eens dat het voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in die hoek van Friesland van cruciaal belang is dat mensen zich veilig voelen? En wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de mensen uit dit gebied zich hier veilig blijven voelen?

 

Publicatiedatum: 25 november 2015