Opkomst wolf in Fryslân baart zorgen

Al enige tijd wordt er met regelmaat geschreven over de opkomst van de wolf in Fryslân. Zo schreef de Leeuwarder Courant (LC)  op 14 april 2018 dat wolfdeskundigen er sterk rekening mee houden dat er bij Appelscha een wolf is gespot. Half april werden er bij Boijl al schapen gedood, vermoedelijk door een wolf. De uitslag van het onderzoek hiernaar wordt deze week verwacht.

In zowel het Friesch Dagblad als in de LC  van 14 mei 2018 wordt opnieuw geschreven dat er een wolf is gespot in de zuidoosthoek van Fryslân. Vermoedelijk heeft deze wolf vier schapen aangevreten in de Knipe. In beide artikelen van de wordt verder aangegeven dat de wolf niet lijkt uit te zijn op mensenvlees: “De mens is voor de wolf in principe geen prooi”. Wel leven er onder de bevolking in Fryslân zorgen over de komst van de wolf.

De VVD deelt deze zorgen en stelt daarom de volgende vragen:

  1. Wat vindt u van de ontwikkeling dat er steeds vaker wolven worden gespot in de provincie?
  2. In hoeverre wordt de komst van de wolf door de provincie in de gaten gehouden? En wat is het protocol hieromtrent?
  3. “De mens is in principe geen prooi voor de wolf”, citeert het artikel in de LC. Toch leven er zorgen in het gebied. Kunt u aangegeven in hoeverre de zorgen van de inwoners in Fryslân terecht zijn?
  4. Welke maatregelen kan de provincie nemen tegen komst van de wolf en/of de schade die de wolf aanricht? En welke maatregelen bent u dan voornemens te nemen om de zorgen van de inwoners weg te nemen?
  5. Hoe gaan andere Europese landen zoals Duitsland en Polen hiermee om? Zijn er gegevens bekend over de schade aldaar aan mens, dier en natuur?

 

VVD - Nynke Koopmans - van der Veen

Publicatiedatum: 14 mei 2018