VVD stelt vragen over verbreding sluis Afsluitdijk

Naar aanleiding van het krantenartikel in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 maart 2016 heeft de VVD Fractie in de Provinciale Staten van Fryslân vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten. Zo wil de VVD onder andere weten of het artikel een juiste weergave is van het standpunt van de Minister. Klopt het dat de Minister de vraag van de gedeputeerden van Fryslân tot een spoedige verbreding van de sluis heeft afwezen? Mocht dit niet het geval zijn wat is dan de stand van zaken?

Mocht het beeld wel kloppen, dan wil de VVD graag van Gedeputeerde Staten van Fryslân weten wat de overwegingen van de Minister waren, hoe GS deze overwegingen beoordeelt en welke stappen ondernomen gaan worden om alsnog een verbreding van de sluis bij Kornwerderzand te realiseren.

De VVD vindt de verbreding van deze sluis in de Afsluitdijk van groot belang voor de economische ontwikkeling aan de oostkant van de IJsselmeer liggende gemeenten en provincies. Veel arbeidsplaatsen staan hierbij op het spel. De VVD-fractie vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om de Minister te overtuigen van de noodzaak van deze verbreding van de sluis.

Klik hier voor de vragen 

Publicatiedatum: 15 maart 2016