iStock_000002103876Large-2

VVD stemt in met ambitieuze doelstelling duurzaam OV

iStock_000002103876Large-2

In de afgelopen Provinciale Statenvergadering stond het plan van aanpak naar een duurzaam openbaar vervoer (OV) in Fryslân op de agenda. In de voorbereiding op dit stuk heeft een werkbezoek aan Maastricht bij Arriva plaatsgevonden. De ontwikkeling naar een duurzaam OV is daar al een stuk verder dan in Fryslân. Daarnaast werd tijdens dit bezoek ook stil gestaan bij een vraag gestuurd OV.

“De wens van Prorail om de lijn Leeuwarden-Groningen te voorzien van stroom kunnen wij volgen, maar helaas kost dat nu nog veel te veel geld”, aldus VVD Statenlid Durk Pool.

Wat de VVD betreft is een vraag gestuurd OV het uitgangspunt voor het OV in Fryslân. Bij een vraag gestuurd OV is de haalbaarheid van gestelde doelstellingen veel realistischer. Bovendien blijft het dan ook betaalbaar. De VVD heeft daarnaast in het debat aangegeven een voorstander te zijn van elektrificatie van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. “De wens van Prorail om de lijn Leeuwarden-Groningen te voorzien van stroom kunnen wij volgen, maar helaas kost dat nu nog veel te veel geld”, aldus VVD Statenlid Durk Pool. Als de terugverdientijd kleiner wordt zou hier wat de VVD betreft opnieuw naar gekeken kunnen worden.

Tijdens het debat steunde de VVD het amendement van het CDA, SP, FNP, ChristenUnie, GrienLinks en de PvdD om de duurzaamheidsdoelstelling  te verhogen. Wel maakte de VVD in dit amendement het voorbehoud voor mogelijk extra budget. Het amendement werd, evenals het collegevoorstel, met ruime meerderheid aangenomen.

Publicatiedatum: 28 september 2017