VVD stemt in met begroting en activiteitenplan Tresoar

In de laatste Provinciale Statenvergadering van het jaar spraken de Staten over het Tresoar. Het meerjarenplan, de begroting en het activiteitenplan van Tresoar worden elk jaar door de Staten vastgesteld. De VVD stemde in met het voorstel van het college om de stukken vast te stellen. De VVD vindt het op dit moment niet noodzakelijk om het budget van Tresoar structureel te verhogen.

De komende jaren komt er veel op Tresoar af en de VVD is van mening dat de organisatie van Tresoar daar uitstekend op inspeelt. Zo zal er onder andere een overgang zijn naar digitaal beschikbare data en zal in 2018 “Land van Taal” worden opgezet. Daarnaast zijn ook de plannen voor een faculteitsbibliotheek in volle gang en zal dit laatste zeker een positief effect hebben op het studentenklimaat in de Friese hoofdstad. Allemaal activiteiten die de VVD van harte toejuicht.

De VVD heeft echter niet met de structurele verhoging van het budget ingestemd omdat deze volgens de VVD nog voorbarig is. “Uit de financiële stukken bij dit besluit komt geen acute nood naar voren die een bijdrage op dit moment al nodig maakt maar mogelijk wel op termijn” aldus VVD Statenlid Sylvia Hosman. Ze verwacht in de loop van volgend jaar meer duidelijkheid over alle (nieuwe) zaken bij Tresoar en wil dan opnieuw afwegen of een mogelijke bijdrage dan nodig is.

 

Publicatiedatum: 21 december 2016