Farsk04-1

VVD stemt in met experimenten om openbaar busvervoer efficiënter in te zetten

Farsk04-1

Provinciale Staten hebben besloten om de huidige twee busconcessies die er in Fryslân zijn met twee jaar te verlengen van 2020 tot 2022. Deze twee jaar zullen benut worden om inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen voor het openbaar busvervoer in Fryslân. Door het doen van enkele pilots kan ervaring worden opgedaan met nieuwe vervoersconcepten waaronder het strekken van lijnen. Deze pilots worden samen met de huidige vervoerder Arriva uitgevoerd. In Limburg, Groningen en Drenthe heeft Arriva hier de afgelopen jaren ook ervaringen mee opgedaan.

“Wij vinden het belangrijk dat er een verandering van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd komt. De zogenoemde dikke lijnen worden met het strekken van lijnen meer benut en wat dat oplevert kan gebruikt worden om de dunne lijnen anders aan te bieden”, aldus Durk Pool. Bij een te lage frequentie van de buslijnen en te weinig reizigers, kan er volgens de VVD beter ingezet worden op een goede, frequente dienstregeling op andere lijnen, in plaats van het krampachtig vasthouden aan de instandhouding van onrendabele lijnen.

Omdat het wel van belang is dat bij een volgende concessie er een gelijk speelveld is voor alle inschrijvers heeft VVD Statenlid Durk Pool  er voor gepleit dat de opgedane ervaringen en aanverwante data die met deze pilots worden opgedaan eigendom van de provincie zullen zijn. Dit zal dan bij een volgende concessie beschikbaar kunnen worden gesteld aan alle inschrijvers. De motie hieromtrent werd unaniem gesteund.

Ook komen er voor komende twee jaar een aantal nieuwe bussen bij. De VVD wil dat er camera's met opnameapparatuur in deze nieuwe bussen komen te hangen om de veiligheid in de bus te vergroten en de pakkans van overtreders en criminelen te vergroten. Met de verlenging van de concessie met twee jaar kan ook hier ervaring mee worden opgedaan. Een motie omtrent sociale veiligheid die hier onder andere in voorzag werd door een ruime meerderheid aangenomen.

 

Publicatiedatum: 21 december 2017