homepage_slider_01-1

VVD stemt in met extra bijdrage aan Omrop Fryslân

homepage_slider_01-1

De VVD heeft ingestemd met een extra bijdrage aan Omrop Fryslân om een brede en veelzijdige Friestalige programmering veilig te stellen. De VVD vindt dat Omrop Fryslân naast de gangbare rol voor een regionale omroep, ook een specifieke taak heeft in het stimuleren van de Friese taal. Dit rechtvaardigt een extra financiële bijdrage.

Naast de gangbare rol voor een regionale omroep heeft Omrop Fryslân ook een specifieke taak in het stimuleren van het Fries.

Omrop Fryslân speelt een niet te onderschatten rol in het levende en dagelijkse gebruik van het Fries, door het Fries te gebruiken als belangrijkste taal in haar uitzendingen op verschillende mediaplatformen. In dat opzicht onderscheidt Omrop Fryslân zich van andere regionale omroepen, die in het Nederlands uitzenden en eerder kunnen worden beschouwd als een aanvulling op het landelijke publieke media-aanbod.

“We zijn blij dat er na jarenlange onzekerheid een bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur is. En dat er nu eindelijk ook een ondertekend convenant ligt, dat de financiële afspraken met het Rijk vastlegt”, aldus Sylvia Hosman.

Publicatiedatum: 22 december 2016