VVD stemt in met subsidie voor nieuwe IJshal Leeuwarden

De VVD heeft ingestemd met een subsidie van € 10 miljoen voor de realisatie van een nieuw te bouwen ijshal in Leeuwarden. De huidige ijshal is verouderd en moet in 2015 sluiten vanwege een verbod op het koelmiddel Freon R22. Jaarlijks trekt de ijshal meer dan 100.000 bezoekers, waaronder duizenden schoolkinderen.

Het vernieuwen van de ijshal is een onderdeel van het project gebiedsontwikkeling WTC e.o. Het project behelst onder andere de realisatie van een nieuwe ijsbaan, de inrichting van de openbare ruimte en de sloop van de oude ijshal.

In een eerdere motie heeft de VVD aangegeven de IJshal Leeuwarden niet te willen koppelen met het project Thialf. Ook niet in financiële zin. In het huidige voorstel van GS werd echter in het oorspronkelijke besluit als voorwaarde opgenomen dat de gemeente Leeuwarden samen met de provincie Fryslân nader onderzoek gaat doen naar de invloed van een 400 meter ijsbaan in Leeuwarden op de exploitatie van Nieuw Thialf. Hier is de VVD geen voorstander van en diende dan ook een amendement in om deze voorwaarde te schrappen. Dit amendement haalde het echter niet omdat de coalitie met een eigen amendement kwam.

Ook een motie die uitsprak dat het aan de toekomstige exploitanten van de ijsbaan in Heerenveen en de ijsbaan in Leeuwarden is om eventuele afspraken omtrent de exploitatie te maken kon niet op een meerderheid in PS rekenen. De VVD is voorstander van een terughoudende overheid die zich niet nadrukkelijk met de exploitatie en bedrijfsvoering van ijshallen bemoeit. Dit is voor rekening en verantwoordelijkheid van de exploitant.

"We zijn blij dat een eerste stap is gezet naar een nieuwe ijshal in Leeuwarden. Het is nu aan de raad van Leeuwarden om de volgende stap te zetten. Met de bouw van deze ijshal zet Friesland zich nog krachtiger neer als sportprovincie in Nederland", aldus Sylvia Hosman.

Publicatiedatum: 21 maart 2013