veenweide-1

VVD stemt in met uitvoeringsprogramma veenweidevisie

veenweide-1

Al jaren lang speelt het veenweidedossier een grote rol in de Friese politiek. De doelstelling dat het veen zoveel mogelijk behouden moet blijven om verzakking en C02-uitstoot tegen te gaan, daar is iedereen het over eens. De manier waarop verschilt alleen vaak nog. Voor de VVD is het belangrijkste dat het behoud van het veen niet ten koste gaat van de landbouwfunctie van het gebied en dat het opbrengend vermogen van de grond behouden blijft. De VVD is dan ook content met alle pilots en experimenten die gaande zijn in het gebied en de resultaten daarvan zijn hoopgevend.

Een aantal partijen in de Staten gaven aan dat het veel te lang duurt voor er daadwerkelijk wat gebeurd in het veenweidegebied. De VVD vindt juist dat er heel veel gebeurd en dat vele partijen positief met elkaar samenwerken. “Het is wel een leerproces en het kost tijd om een goede manier te vinden hoe de uitkomsten van alle pilots en experimenten in de praktijk moeten werken en wij dus een manier vinden waardoor de boeren in het veenweidegebied buorkjen bliewe kinne”, aldus VVD Statenlid Nynke Koopmans.

De VVD heeft dus ingestemd met het uitvoeringsprogramma dat ter besluitvorming voor lag. Het continueert de lopende processen en experimenten. In het voorjaar zullen de eerste resultaten bekend worden en zullen de Staten zich buigen over het vervolg van de veenweideproblematiek.

 

Publicatiedatum: 25 januari 2018