VVD stemt in met verruiming regels ruimtelijke ordening

“Regel 1, minder regels was een slogan uit 2006. Minder regels en vereenvoudiging van regels is waar de VVD voor staat”, begon VVD Statenlid Durk Pool zijn betoog afgelopen woensdag in Provinciale Staten. Op de agenda een wijziging van de verordening Romte waarmee er meer ruimte wordt gecreëerd voor duurzame energie zoals zonnepanelen en dakturbines.

De discussie in de Staten nam al een voorschot op de discussie die straks in het kader van de omgevingsvisie zal gaan plaatsvinden. Met als centrale vraag: hoe willen we omgaan met de ruimte in onze provincie en tegelijkertijd voldoen aan onze (duurzame) doelstellingen? De VVD vindt het van groot belang dat we deze discussie integraal kunnen voeren en niet in de zijlijn van de wijzigingen van de voorliggende verordening. “Nieuw beleid vergt een gedegen discussie met inspraakrecht vanuit alle geledingen”, aldus Pool. De VVD heeft dan ook tegen de amendementen gestemd die nu nieuw beleid nu al mogelijk wilden maken.

De discussie over de omgevingsvisie zal naar verwachting aan het einde van dit jaar gaan plaatsvinden. In deze omgevingsvisie komt al het provinciale beleid voor de fysieke leefruimte te staan. De Staten hebben gekozen voor een proces waarbij alle inwoners van Fryslân mogen meedenken over deze ruimte. In zogenoemde omgevingslabs organiseert de provincie samen met de gemeente en het Wetterskip dan ook bijeenkomsten waarin over de fysieke leefomgeving in Fryslân wordt gesproken. Voor meer informatie hierover kunt u de website http://omgevingslab.frl/ raadplegen.

Publicatiedatum: 22 februari 2018