VVD stemt tegen motie GrienLinks over de vluchtelingenproblematiek

De VVD heeft gisteren tijdens de Provinciale Statenvergadering tegen de motie van Grienlinks gestemd dat opriep om het Rijk te vragen zo snel mogelijk de vluchtelingen te helpen die vastzitten op de Griekse eilanden. De VVD heeft tegen deze motie gestemd mede omdat het een onderwerp is dat in de Tweede Kamer besproken moet worden. "Wij hebben de VVD Kamerleden gevraagd om convenanten en afspraken na te komen. Wij gaan ervan uit voorzitter, dat een ieder hier die zich daartoe geroepen voelt, zijn eigen Kamerleden hierover heeft benaderd," aldus VVD fractievoorzitter Avine Fokkens.

Lees hieronder de hele bijdrage van Avine Fokkens:

 

Voorzitter,

Vooropgesteld: als Provinciale Staten gaan wij niet over de vluchtelingenproblematiek (instroom van vluchtelingen zonder status). We hebben hier dan ook te maken met een we-gaan-er-niet-over-motie. Wie er wel over gaat is de Tweede Kamer. Daar moeten we zijn voor dit onderwerp. Wij hebben daarom onze fractie in de Tweede Kamer benaderd. Wij hebben de VVD Kamerleden gevraagd om convenanten en afspraken na te komen. Wij gaan ervan uit voorzitter dat een ieder hier die zich daartoe geroepen voelt, zijn eigen Kamerleden hierover heeft benaderd.

Maar voorzitter, het is niet alleen een we-gaan-er-niet-over-motie, maar ook een suggestieve motie. Suggestief in die zin dat de motie suggereert alsof het heel gemakkelijk is om hier meer vluchtelingen heen te halen. Alsof we even een trein, vliegtuig of boot die kant kunnen opsturen en zeggen: stapt u maar in. Zo simpel werkt het natuurlijk niet. Vluchtelingen in Griekenland moeten goed worden gescreend alvorens ze in andere EU-landen worden herplaatst. En wie zegt dat Griekenland twee keer zoveel mensen per maand door de procedure kan halen?

Daarnaast suggereert de motie alsof het kabinet zich niet genoeg inspant om hulp te bieden en zich niet genoeg inspant om vluchtelingen op te vangen. Dit beeld herkent de VVD niet. Sterker nog: het is feitelijk gewoon onjuist. Dit kabinet heeft namelijk een duidelijk en helder vluchtelingenbeleid. Dit kabinet heeft laten zien dat het zijn ogen niet sluit voor mensen in nood. Het is dan ook dit kabinet geweest dat in Europa het voortouw heeft genomen om duidelijke afspraken te maken. Dit heeft geleid tot de zogenoemde Turkije deal. Door dit beleid in Europees verband is het aantal bootvluchtelingen met 95% gedaald;  95% minder mensen die zich in levensgevaarlijke omstandigheden op zee begeven.

In het kader van deze deal heeft Nederland een bedrag van 117 miljoen euro beschikbaar gesteld. Onderdeel van de deal is ook dat Nederland, net als andere EU landen, vluchtelingen herplaatst vanuit onder andere Griekenland. Nederland loopt hiermee voor op veel andere landen in Europa. Het kabinet neemt dan ook wel degelijk zijn verantwoordelijkheid in deze.

Na het sluiten van de zogenoemde Turkije deal heeft het kabinet bij herhaling extra hulp geboden aan Griekenland. Zowel door het sturen van allerlei goederen als door het ter beschikking stellen van extra geld. Zo ook nog vorige week. Want dat de vluchtelingen zich in een erbarmelijke situatie bevinden en hulp nodig hebben, behoeft wat ons betreft geen discussie. Maar laten we daarbij ook niet vergeten dat de Griekse regering de kampen veel trager dan beloofd winterbestendig heeft gemaakt. Het overgrote deel van de vluchtelingen dat zich nu in Griekenland bevindt, zit er als sinds maart vorig jaar, toen Europa als gevolg van de Turkije deal zijn grenzen sloot.

Maar voorzitter, er zijn ook grenzen aan de hulp die Nederland kan verlenen. En het laatste wat helpt is de indruk wekken dat we iedereen hier kunnen opvangen. Daar zijn de vluchtelingen dan ook niet bij gebaat. Waar ze wel gebaat bij zijn, is bij betere opvang ter plaatste en niet bij korte termijn visies, hoe goed deze ook bedoeld mogen zijn.

 

Media - Omrop Fryslan: GrienLinks krijt stipe yn oprop ta flechtlingehelp

Publicatiedatum: 26 januari 2017