VVD stemt voor financieel onderhandelaarsakkoord met Rijk

De Statenfractie van VVD Fryslân heeft woensdag voor het financieel onderhandelaarsakkoord gestemd dat gesloten is tussen provincies, gemeenten, waterschappen en Rijk. Het akkoord zet Fryslân voor een uitdaging, maar is nodig om de financiën in Nederland op orde te krijgen.

In het akkoord hebben partijen afspraken gemaakt over de wet houdbare overheidsfinanciën (wet HOF), schatkistbankieren en het BTW-compensatiefonds. Een meerderheid van provincies had tijdens de besluitvormende vergadering van het IPO op 31 januari 2013 al voor dit akkoord gestemd. Fryslân had zich tijdens die vergadering niet uitgesproken over het akkoord omdat dit voorstel nog aan PS voorgelegd zou worden. VVD Fryslân is van mening dat GS zich tijdens die vergadering op 31 januari al had moeten uitspreken om nog wat te kunnen betekenen.

Durk Pool (VVD): "It is jim taak om binnen IPO in miening nammens ús te hawwen. Dernei moatte jim mei it wetter foar de dokter, yn dit gefal PS. Jimme binne oansteld om te bestjoeren. Ik stel foar dat jimme der no einliks mei begjinne."

Een amendement van de PvdA die besloot om tegen het akkoord te stemmen werd met een meerderheid in de Staten aangenomen. De VVD vindt het jammer dat Fryslân nu tegen het akkoord heeft gestemd. Tijdens de behandeling van dit punt hebben de liberalen aangegeven dat het niet doorgaan van dit akkoord wel eens grotere financiële gevolgen met zich mee kan brengen dan alleen de nadelen die schatkistbankieren, de wet HOF en het BTW-compensatie met zich meebrengt. Er is sprake van een economische crisis die verder reikt dan Fryslân, en we moeten dan ook over de provinciegrenzen heen durven kijken.

Publicatiedatum: 8 februari 2013