VVD tegen extra regelgeving door Grutsk op 'e Romte

De VVD heeft woensdag tijdens de behandeling van de structuurvisie Grutsk op ‘e Romte een motie en amendement ingediend tegen de extra dwingende regelgeving en bestuurlijke drukte dat deze structuurvisie met zich mee zal brengen.

"De omschrijving van provinciale belangen in Grutsk is zodanig ruim omschreven dat er altijd wel een belang van de provincie in het spel is" aldus VVD-Statenlid Durk Pool. "Uitgangspunt in de Wro is dat ruimtelijke normstelling gedaan wordt door het meest geschikte overheidsorgaan en dat is in beginsel op gemeentelijk niveau omdat op dit niveau het beste rekening kan worden gehouden met de lokale omstandigheden".

De vrijheid die in de Wro aan gemeenten is gegeven wordt op deze manier deels terug gehaald naar de provincie. Dit vindt de VVD bestuurlijk gezien geen wenselijke situatie. De VVD vindt dat de gemeente de eerste overheid moet blijven. De provincie zorgt met een vastgestelde Structuurvisie Grutsk op ‘e Romte voor meer bestuurlijke drukte en meer overleg en dwingende regels. De VVD wil daarom het stuk niet vast stellen maar ter kennisgeving aannemen en gebruiken als inspiratie- en kennisdocument.

De VVD heeft ook een motie ingediend dat vraagt om een evaluatie van het samenwerkingsbeleid. De gedeputeerde heeft toegezegd dat deze evaluatie er komt.

Klik hier voor het amendement

Klik hier voor de motie

Publicatiedatum: 28 maart 2014