VVD tegen .frl extensie: jildfergriemerij

De VVD Fryslân is tegen een .frl extensie voor ruim 2 miljoen euro (plus een garantie van 2,66 miljoen euro). VVD-statenlid Aukje de Vries noemt het "jildfergriemerij". De VVD vraagt zich af voor wie we dit nu eigenlijk doen? Voor het bedrijfsleven, voor de burgers? Is dit nu wat Fryslân verder helpt of brengt?

In het cooalitie-akkoord van PvdA, CDA en FNP staat: "Wij gaan een eigen .frl extensie realiseren" . Is dat ongeacht de kosten? In hoeverre zijn de collegepartijen nog vrij om te kiezen?

De motivering van het college om het voorstel voor .frl extensie te doen is dat ze net meer gewicht geeft aan de sociaal-culturele en economische meerwaarde dan het maximale investeringsbedrag dat nodig is. Kan het college aangeven welke economische meerwaarde er is? Het is namelijk een volstrekt aanbodgestuurd project, en helemaal niet vraaggericht! En als er economische meerwaarde zou zijn geweest, dan had een bedrijf het allang op gepakt.

Het college zegt dat een eigen .frl-extensie een onmiskenbare invloed heeft op de Friese identiteit met mogelijk grote maatschappelijk, culturele en sociaal-econmische effecten.

Dit zijn ook weer mooie woorden. Maar met woorden alleen redt je het niet. Kan het college aangeven welke concrete, meetbare effecten er zijn? Want volgens de VVD jaagt het bedrijven op kosten en het zal de goodwill voor het Fries niet vergroten. Het isoleert Fryslan eerder, terwijl we juist activiteiten naar ons toe moeten halen. Het lijkt op " finsters ta yn stee fan finsters iepen".

De betere vindbaarheid op internet is ook een motivatie van het college. Dat is echt onzin. Dan moet je altijd Friesland aan de zoekterm toevoegen in google. Dat doen mensen echt niet. App's zijn bovendien enorm in opkomst en mensen werken niet meer met het intikken van naam website, maar zoeken in zoekmachine's.

Second opinion

Het college heeft een second opinion laten uitvoeren. Waarom eigenlijk? Wat was de aanleiding? Want uiteindelijk heeft het college niks met de hele second opinion gedaan. NOM komt op een realistisch scenario van 15.000 .frl adressen, het college blijft vasthouden aan 40.000 als most-likely scenario. Waarom heeft het college niks met de uitkomsten van second opinion gedaan?
En dat terwijl de second opinion van de NOM toch duidelijk aantoont dat het businessplan en collegevoorstel op drijfzand is gebaseerd. En heeft aangetoond dat het een waardeloos haalbaarheidsonderzoek is waarop het college zich heeft gebaseerd. Er wordt gehakt van gemaakt. Men ging uit van 100.000 bedrijven in Fryslân en dat was toch simpel te checken en maar 37.000.

Gebruik van .frl extensie

Het bedrijfsleven wordt door het college gedwongen om hun bedrijfsnaam te beschermen en een .frl extensie vast te leggen. Wat vindt het college er van dat ze hiermee extra kosten bij het bedrijfsleven neer legt?

Wat gaat het college doen als er straks allerlei discutabele organisaties of bedrijven een .frl extensie gaan gebruiken, bijvoorbeeld vanuit de pornobranche?

Wat is volgens het college de waarde van een .frl extensie als de bedrijven deze naast de .nl extensie nemen, alleen om hun bedrijfsnaam te beschermen, er verder geen gebruik van maken en de .frl dus feitelijk ongebruikt op de plank blijft liggen?

Wat gaat het college na 6 jaar doen als de .frl extensie nog niet rendabel te maken is? En er dus structureel geld bij moet? Stopt het college dan en zijn degenen met .frl extensie dan niet zwaar de dupe?

Peiling

De VVD Fryslân heeft een peiling gedaan via internet. Daaruit komt eigenlijk naar voren dat het wel lijkt of het college in een andere realiteit zit. De mensen snappen het niet goed, de provincie wordt als "weltfremd" in de hoek gezet. Uit de peiling komt een overduidelijk "nee" . Woorden die genoemd worden geldverspilling, veel te veel geld, overbodige luxe, vals chauvinisme, alleen sentimentele waarde, identiteit zit niet in de extensie, etc.

Financiën

In het Uitvoeringsakkoord bij het coalitie-akkoord staat dat het project .frl extensie revolverend moet zijn. Dat is het alleen bij 40.000 .frl En dat is niet realistisch volgens de second opinion. Hoe kijken het college en de collegepartijen er tegen aan?

Revolverend wil zeggen dat je het geld uiteindelijk gewoon volledig terug krijgt.

Daar komt nog bij dat het geld uit de reserve NUON gehaald moet worden. Dit levert nog eens inkomstenderving voor de provincie op oplopend van € 22.000 in 2013 tot € 72.000 in 2018. En dat is, als het geld allemaal echt nodig is, structureel. Dus hoe denkt het college deze structurele kosten terug te verdienen?

Inzet NUON-geld loopt ook al vooruit op integrale afweging, die nog gaat komen bij de kaderbrief 2013.

Welke risico is er met betrekking tot de garantie van € 2,66 miljoen die aan ICANN vertrekt moet worden? Wanneer zijn we die kwijt?

Berichtgeving Omrop Fryslân Radio >>>

Overgrote meerderheid tegen .frl extensie >>>

Publicatiedatum: 9 februari 2012