vvdhoudtkoers-1

VVD tegen lastenverzwaring en grotere regeldruk voor het bedrijfsleven

vvdhoudtkoers-1

Afgelopen woensdag stond het inkoop- en aanbestedingsbeleid op de agenda van Provinciale Staten. Inkoop-  en aanbestedingsbeleid is op basis van de provinciewet een bevoegdheid van het college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten kunnen echter maatschappelijke kaders vaststellen die het college bij de uitvoering van dit beleid moet hanteren. Voorbeelden van maatschappelijke kaders zijn: duurzaam inkopen, social return, fair trade en Wurk foar ús mienskip waarbij we Fries geld ook ten goede willen laten komen aan de Friese werkgelegenheid.

Met de vier hierboven genoemde maatschappelijke kaders houdt de provincie al rekening bij haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Maar sommige partijen wilden daar bovenop nog een aantal kaders aan het beleid toevoegen. De VVD heeft hierbij gewaarschuwd voor extra lastenverzwaring en grotere regeldruk wanneer we allerlei extra maatschappelijke kaders gaan toevoegen aan ons inkoop en aanbestedingsbeleid. Dit geldt  voor zowel het bedrijfsleven als voor de provincie zelf. “We moeten voorkomen dat we onszelf uit de markt prijzen door allerlei extra eisen op te stellen. Bovendien loop je dan ook nog eens het risico dat de kleinere MKB-bedrijven waar onze Friese economie op draait buiten de boot vallen”, aldus fractievoorzitter Avine Fokkens-Kelder.

“Verreweg het merendeel van de ondernemers zijn hardwerkende Nederlanders die zich houden aan wet- en regelgeving."

Ook wil de VVD uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen in onze ondernemers. “Verreweg het merendeel van de ondernemers zijn hardwerkende Nederlanders die zich houden aan wet- en regelgeving. Misstanden zijn hierbij uitzondering op de regel”, aldus Avine Fokkens-Kelder. Mocht het vertrouwen beschaamd worden dan vindt de VVD dat er flinke sancties mogen volgen. Afhankelijk van de mate van overtreding kan dat het opleggen van een boete zijn tot het uitsluiten bij volgende aanbestedingen.

In datzelfde kader van vertrouwen is de VVD ook kritisch op de extra bureaucratie die intensivering van de controle met zich meebrengt. De VVD gaat voor minder regels en minder toezicht waarbij uitgangspunt zou moeten zijn dat ondernemers die hun zaak op orde hebben niet jaarlijks gecontroleerd hoeven te worden. Ondernemers daarentegen die hun zaken niet op orde kunnen vaker dan eens per jaar een toezichthouder verwachten.

Publicatiedatum: 1 december 2017