VVD tegen Windindustrie Garantiefonds

Op 6 februari 2013 sprak de commissie LLW over het Fonds Schone Friese Energie. Bij de behandeling van dit agendapunt waren er diverse insprekers die terecht wezen op de bezwaren van windenergie. In de opzet voor dit fonds is juist veel aandacht voor windenergie. Sylvia Hosman, VVD Statenlid, sprak in haar bijdrage over het "Windindustrie Garantiefonds" en wees daarbij op de nadelen van windenergieparken voor Fryslân.

In de opzet van het energiefonds is geen ruimte voor innovatieve vormen van energie en voor kleinschalige isolatieprojecten voor woningen. Participatie in het succesvolle Blue Energie project kan ook al niet. Het fonds is dus volgens de VVD te star van opzet. De Friese burger heeft er niets aan terwijl het toch om NUON gelden gaat. Voor de behandeling in Provinciale Staten eind deze maand zal de VVD met moties en amendementen komen om dit fonds aan te passen.

Publicatiedatum: 7 februari 2013