VVD teleurgesteld over slechts kleine uitbreiding visserijbeleid

Afgelopen woensdag werd tijdens Provinciale Staten gesproken over de startnotitie Visserij. In deze notitie stelt het college van GS voor om het huidige beleid voort te zetten en dat er geen beleidsnota over visserij komt. De VVD kan zich hier niet in vinden en heeft middels een amendement en verschillende moties geprobeerd dit te wijzigen.

"In tien jaar is er zoveel veranderd in deze sector en kun je dus niet op dezelfde voet verder gaan als besloten is in 2004", aldus VVD-Statenlid Franke Doting. "De visserij heeft het in Fryslan zeer zwaar en de sector verdient het om beleidsmatige steun te ontvangen van de provincie".

In 2011 heeft de Friese Statenfractie nog schriftelijke vragen gesteld over de inbreng van Fryslan bij de landelijke toekomstvisie visserij. Voor de VVD is helder dat de inbreng van Fryslan zonder beleid niet voldoende geweest is.

Ook wil de VVD dat gekeken wordt naar de sportvisserij. Fryslan moet volgens de VVD veel beter op de kaart worden gezet als "Eldorado" voor sportvissers. Dat kan voor de toeristische sector een mooie extra impuls zijn.

Het amendement dat de VVD heeft ingediend kon niet rekenen op de steun van de meerderheid in de Staten. Wel heeft de meerderheid in de Staten gekozen voor een uitgebreidere variant ten opzichte van het voorstel van het college maar dit betekent niet dat er nu een beleidsnota over visserij komt.

Klik hier voor het amendement

Klik hier voor motie 1

Klik hier voor motie 2

Klik hier voor motie 3

Publicatiedatum: 28 maart 2014