VVD verbaasd over positieve reactie op gedragscode van windsector

De VVD Fryslân is verbaasd over de positieve reactie van het IPO (het interprovinciaal overlegorgaan dat ook namens Fryslân spreekt) op de gedragscode "draagvlak en participatie" wind op land, die opgesteld is door de windsector en de natuur- en milieuorganisaties. Het IPO stelt namelijk in reactie hierop dat dit een stap in de goede richting is om de winddoelstellingen te halen. Omwonenden, verenigd in de NLVOW, voelen zich echter dusdanig slecht gehoord in deze zogenoemde gedragscode dat zij daarop met een eigen gedragscode ("samen naar duurzaam") zijn gekomen.

De VVD vindt deze gang van zaken vreemd. "Het zijn de omwonenden die meest direct hinder zullen gaan ondervinden van de mogelijke komst van windturbines en het is dan ook erg bijzonder dat juist deze groep zich niet herkent in de gedragscode van de windsector en de natuur- en milieuorganisaties" aldus VVD Statenlid Sylvia Hosman. De VVD heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld over de positieve reactie van het IPO.

De landelijke omwonendenvereniging, de NLVOW, wijst op de onderschatting van de sociaal maat-schappelijke impact van de huidige vorm van windenergie. Een belangrijk aspect waar ook de VVD al meerdere malen op heeft gewezen. In de gedragscode "draagvlak en participatie" zijn volgens omwonenden geen heldere en betekenisvolle toezeggingen en garanties naar hen gedaan.

Nog vreemder is de uitspraak van een Natuur- en Milieufederatie in een Friese krant over het "de kop indrukken van weerstand" tegen windturbines en ook daarover heeft de VVD om opheldering gevraagd. De VVD wil graag dat het college de door de provincie gesubsidieerde natuur- en milieuorganisaties hierop aanspreekt. Het "de kop indrukken van weerstand" tegen windturbines is volgens de VVD iets heel anders dan draagvlak zoeken voor de windplannen.

Publicatiedatum: 19 september 2014