VVD Verkiezingsprogramma 2015-2019

De VVD staat voor vrijheid, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. Dit zijn voor de VVD de uitgangspunten van een rechtvaardige, vitale en sterke samenleving waar de ontplooiing van het individu op de best mogelijke manier wordt gewaarborgd. Vanuit deze visie op de maatschappij handelt de VVD Fryslân.

De VVD wil “Meer voor Fryslân!” Meer kracht voor een betere economische positie voor Fryslân, meer nnovatie en werkgelegenheid voor bedrijven, meer ruimte voor mensen om zelf invulling te geven aan de woonomgeving, meer mogelijkheden voor natuurontwikkeling voor de mensen die er in wonen en werken en meer bereikbaarheid en veiligheid via weg, water en spoor.

Wij geloven niet dat de overheid alle problemen kan oplossen. De oplossing ligt bij de mensen zelf. Dat moet gestimuleerd worden. Dat geeft kracht voor Fryslân en daar past geen grote overheid bij die voor een groot deel met zichzelf bezig is. De VVD Fryslân kiest voor een kleine maar krachtige overheid die zijn werk afstemt op de behoefte van creatieve en zelfredzame mensen. VVD gaat voor een overheid met minder regels, minder bureaucratie en minder ambtenaren die de lasten laag houdt voor burgers en ondernemers.

De VVD wil gericht stimuleren op zaken die de regionale economie blijvend versterken met als doel meer banen voor Friezen te realiseren. Bereikbaarheid is daar een belangrijk voorbeeld van. Door de eeuwen heen is bewezen dat daar waar verbindingen ontstaan en waar gebieden bereikbaar worden er ontwikkelingen zullen plaatsvinden. de VVD heeft zich altijd sterk gemaakt voor bereikbaarheid en zal dat blijven doen.

De VVD wil bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners van onze mooie provincie meer betrekken bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering ervan. Het provinciehuis (het huis van alle Friezen) moet meer open gaan staan voor deskundigheid, inzichten en ideeën vanuit de Friese samenleving. De VVD wil de samenleving een grotere plek geven in alle fase van beleidsontwikkeling en de uitvoering.

De VVD is trots op Fryslân. Trots op haar cultuur, haar inwoners en haar eigenheid. Maar is er ook van overtuigd dat we moeten blijven werken aan een krachtiger Fryslân. Dit gaat niet vanzelf. En dit kan alleen maar door een sterke economie door en voor mensen die vrij zijn, verantwoordelijkheid nemen en niet belemmerd worden door overbodige regels.

De VVD kiest voor: ‘Meer voor Fryslân!’

 

Lees hier het hele verkiezingsprogramma

 

 

Publicatiedatum: 20 januari 2015