VVD vindt bevindingen NRK schokkend

Vlak voor de zomer heeft de noordelijke rekenkamer een rapport uitgebracht over de kennisclusters in het noorden. De rekenkamer concludeert dat het niet duidelijk is waar de innovatiegelden heen zijn gegaan. Daarnaast is er sprake van bestuurlijke drukte en is er een onduidelijke afbakening van taken. De VVD vindt deze bevindingen schokkend.

Wel is de VVD blij met de concrete reactie van GS op alle aanbevelingen. Vooral op het gebied van monitoring verwacht de VVD een grote verbetering. Ook fouten moeten daarin terug te zien zijn. Daarnaast moeten werkgelegenheidseffecten worden uitgesplitst in echte banen en gesubsidieerde banen. "Het grote aandeel van consultants dat in het NRK rapport werd genoemd bij de gerealiseerde banen rekenen we tot de laatste categorie en zijn dus geen echte banen" aldus VVD-Statenlid Sylvia Hosman.

De VVD ziet graag dat GS ook de conclusies van het rapport overneemt en heeft daartoe samen met de PVV een amendement ingediend. Dit amendement werd door een meerderheid in de Staten niet gesteund.

Publicatiedatum: 19 oktober 2013