VVD voor beschikbaar stellen kredietfaciliteit muizenschade

De VVD in Provinciale Staten heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een kredietfaciliteit voor de schade van de muizenplaag. Als gevolg van deze muizenplaag zijn veel graslandpercelen in het zuidwesten van Fryslân dusdanig aangetast dat ze niet meer geschikt zijn voor bewerking en hierdoor dreigt voor een (groot) aantal ondernemers een liquiditeitstekort en mogelijk zelfs een faillissement. 
 
De VVD heeft in een eerder stadium aangegeven dat geen boer ten onder mag gaan aan de muizenschade en heeft daarom dan ook ingestemd met deze faciliteit. Deze kredietfaciliteit houdt in dat Provincie Fryslân €10,3 miljoen euro uittrekt voor leningen die worden afgegeven aan gedupeerde ondernemers die als gevolg van de muizenplaag dreigen om te vallen. Wel heeft de VVD nog om helderheid gevraagd aan de gedeputeerde over de rol van de banken hierbij.
 
Tot slot heeft de VVD nog zorgen geuit over een mogelijke tweede ronde. Vele signalen wijzen er op dat dit er aan zit te komen. Niet alleen de schade voor de boeren zal dan vele groter zijn dan nu, ook bijvoorbeeld de schade aan waterkeringen wordt dan van een heel andere orde. “Er zijn dus dringende redenen om  een tweede uitbraak in de kiem te smoren en ik hoop dan ook dat we ons met zijn allen bewust zijn van de noodzaak tot een snelle aanpak en dat eventuele provinciale belemmeringen hiertoe in ieder geval zo snel mogelijk genomen zullen worden” aldus VVD Statenlid Nynke Koopmans.
 
Het voorstel om het krediet beschikbaar te stellen werd met een grote meerderheid aangenomen in Provinciale Staten.
 
Publicatiedatum: 17 april 2015