OS2028-1

VVD voor gelijkwaardigheid maar tegen discriminatie en onderscheid!

OS2028-1

De meeste leden van de VVD hebben tegen een motie gestemd die de provincie opriep om jaarlijks op ´Coming Out Day´ de regenboogvlag op het provinciehuis te laten wapperen. Een sympathieke motie waar je haast niet tegen kan zijn, maar dat waren 4 van de 5 leden van onze fractie wel. Hieronder leggen we uit waarom.

Voor de gehele VVD fractie geldt dat ieder mens gelijkwaardig is. Het zijn van homo, lesbienne, biseksueel of transgender kan geen reden zijn om gediscrimineerd te worden. De meerderheid van de fractie vindt het niet discrimineren zo normaal, zo vanzelfsprekend dat er geen vlag gehesen hoeft te worden, want door het hijsen van de vlag benadruk je het tegendeel en hou je het beeld dat lesbiennes, homo´s, biseksuelen of transgenders anders zijn in stand. Helaas geldt deze vanzelfsprekendheid niet voor iedereen en hebben homo´s, lesbiennes, biseksuelen of transgenders om die reden te maken met discriminatie, pesterijen, intimidatie of geweld. Dat betreuren we zeer!

Niemand in dit land is gelijk, maar iedereen in dit land is wel gelijkwaardig. Discriminatie op grond van geloof, seksuele geaardheid, afkomst of leeftijd kan en mag daarom niet getolereerd worden. Onze Nederlandse vlag geeft uiting aan datgene waar Nederland voor staat, namelijk dat iedereen gelijkwaardig is en niemand gediscrimineerd mag worden. Een boodschap die je niet eenmalig moet uitdragen, maar elke dag! De regenboogvlag staat symbool voor de homobeweging. Met het hijsen van de regenboogvlag wordt dan ook geen recht gedaan aan alle andere mensen die zich ook geconfronteerd zien met discriminatie op andere gronden als bijvoorbeeld geloof, geslacht, afkomst of leeftijd. De VVD wil hierin geen onderscheid maken.

Wij hechten grote waarde aan artikel 1 van de Grondwet, waarin het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod is neergelegd en dat ook wel de vlag op de grondwet wordt genoemd. Laten we dit niet alleen op papier belijden, maar voor een ieder in dit land ook daadwerkelijk de veiligheid en gelijkwaardigheid garanderen. Dat doe je niet door een vlag te laten wapperen op het provinciehuis. Dat doe je wel door in wetgeving homohuwelijken toe te staan, adoptie voor homostellen mogelijk te maken of door het eisen van zwaardere straffen bij geweld tegen of discriminatie van homo, lesbienne, biseksueel of transgender.

Eén lid van de fractie maakte een andere afweging en besloot om voor de motie te stemmen om op 11 oktober de Regenboogvlag wel te tonen. In een stemverklaring licht Leo Pieter Stoel welke afweging hij gemaakt heeft. De inbreng van de fractievoorzitter namens de meerderheid van de fractie is eveneens bijgaand opgenomen.

 

Lees hier de volledige bijdrage van Avine Fokkens --> Bijdrage Avine Fokkens

Lees hier de stemverklaring van Leo Pieter Stoel die voor de motie heeft gestemd --> Stemverklaring Leo Pieter Stoel

Publicatiedatum: 29 september 2016