VVD voorstander realiseren fase 1 station Werpsterhoek

De VVD heeft ingestemd met de realisatie van fase 1 waarbij twee onderdoorgangen worden gerealiseerd bij het nog te bouwen station Werpsterhoek. Zeker in het kader van de verbetering van de spoorveiligheid door de toekomstige uitbreiding van de dienstregeling, is dit een goede zaak.

In de commissie voorafgaand aan Provinciale Staten werd er vooral gediscussieerd wanneer station Werpsterhoek zelf, oftewel de 2e fase van het project, wordt afgebouwd. In het voorstel van het college wordt de norm van 1000 in- en uitstappers gehanteerd. Pas dan is een dergelijk station ook daadwerkelijk rendabel. De VVD kon daarmee instemmen omdat de VVD ook van mening is dat een ov-lijn rendabel moet zijn. "Een lager aantal geeft onbegrip bij andere passagiers en zorgt voor een exploitatie tekort wat de provincie moet betalen" aldus VVD Statenlid Anton van der Aar.

Wel wilde de VVD de toezegging van de gedeputeerde dat de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld ook na 2020 beschikbaar blijven voor Fryslân. Ook wanneer blijkt dat het station niet gebouwd gaat worden. De deadline voor het uitgeven van de RSP-projecten is namelijk 2020. De gedeputeerde zegde toe hier met het Rijk een contract over op te stellen die dat mogelijk maakt.

Publicatiedatum: 19 september 2013