Klaas-Kielstra-VVDFryslan-0244B

VVD vraagt 750.000 Euro voor beleefcentra Friese bedrijven

Klaas-Kielstra-VVDFryslan-0244B

De positie van het middenbestuur wordt steeds belangrijker. Niet al te lang geleden bungelde de provincie er beetje bij. Nu staat de provincie juist in het midden, op de plek waar veel van de grote problemen van onze tijd uitgevoerd moeten.

Nederland beslaat een kleine 42 duizend vierkante kilometer. Hier moeten veel belangrijke beslissingen genomen worden. Dat wordt een uitdaging. Stikstof is een voorname uitdaging. Klimaat. Wonen. Werken. Energie. Het rijk geeft kader, de uitvoering ligt bij provincie. Dat wordt een uitdaging.

Een grote zorg is of wij goede mensen kunnen vinden om al die taken uit te voeren. Bezitten wij straks expertise om de expert in te huren die we zelf niet in huis hebben.

We moeten nieuwe uitdagingen wel aankunnen. Er is grote onrust is er in samenleving. Onrust vanuit het buiteland. Onrust over de prijsstijging van de boodschappen die ik bij de Lidl haal. Ik word daar op aangesproken. Ik deel die zorg. Wij blijven gezamenlijk zoeken naar oplossingen.

Een uitdaging is hoe onze provincie een aantrekkelijke plek blijft voor recreatie en toerisme. Daar gaat onze motie ook over. Wij vragen bij de begroting van 2023 750.000 euro vrij te maken en deze ter beschikking te stellen aan Merk Fryslân en in samenwerking met het Friese bedrijfsleven bezoekerscentra en educatieve rondgangen binnen bedrijven te organiseren.

Hiermee kan een waardevolle cross-over gerealiseerd worden voor verschillende beleidsdoelen. Het is een aanvulling op het Friese aanbod van toeristische en recreatieve voorzieningen, die een wezenlijke bouwsteen vormen voor een mooi, leefbaar en krachtig Fryslân

Veel bedrijven in Fryslân creëren mooie producten en diensten die belangrijk zijn voor de Friese economie. Deze producten en diensten worden met veel passie, deskundigheid en innovatie tot stand worden gebracht. Ze vormen een wezenlijke bouwsteen vormen voor een mooi, leefbaar en krachtig Fryslân. Veel bedrijven trots zijn op hun vakgebied, deskundigheid en innovatie en vertellen hier met passie over. Het vertellen van verhalen over nieuwe duurzame producten, diensten en processen wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Beleefcentra of bezoekerscentra kunnen hier een mooie rol vervullen.

Voor de Friese bevolking en de bezoekers aan Fryslân biedt dit nieuwe mogelijkheden te recreëren in de provincie, om nog meer dan nu al het geval is, de veelzijdigheid van Fryslân te ervaren.

Publicatiedatum: 1 juli 2022