IMG_4335-1

VVD vraagt opnieuw aandacht voor beter Fries taalonderwijs

IMG_4335-1

De afgelopen twee jaar hebben onderzoekers van hogeschool NHL Stenden in opdracht van de provincie in kaart gebracht hoe het is gesteld met het Friese taalonderwijs op basisscholen. De eerste uitkomsten van dit onderzoek zijn vorige week woensdag gepresenteerd. De uitkomst is dat slechts op 28 procent van de 412 scholen genoeg aan de taal wordt gedaan. Bijna driekwart van de scholen schieten daarmee tekort met Fries op het vlak van schrijven en/of lezen, taalbeschouwing, spreken en luisteren. Andere opvallende conclusies van de onderzoekers zijn dat veel leerkrachten de bevoegdheid om het vak Fries te geven niet hebben en dat basisschoolleraren die wél bevoegd zijn om Fries te geven, zich desondanks niet vertrouwd genoeg voelen om het vak te geven.

In mei 2016 heeft de VVD bij de behandeling van de jaarstukken 2015 ook al aandacht gevraagd voor het geven van Friese les, waar veel provinciaal geld mee is gemoeid. Ook in 2016 was het niet goed gesteld met de Friese taal op de basisscholen. Sterker nog: al in november 2010 oordeelde de Inspectie van het Onderwijs al snoeihard over de kwaliteit van het Fries op basisscholen, dat ver onder de maat was. 'Te vrijblijvend, te plichtmatig en te weinig opbrengstgericht', zo luidde de kritiek. Belangrijk pijnpunt was het ontbreken van een systeem om objectief inzicht te krijgen in de vordering.

De VVD heeft zorgen als het gaat om de effectiviteit van de vele miljoenen die we als provincie investeren in het Friese taalonderwijs. “Al jarenlang geven we geld uit aan iets waarbij het onduidelijk is of dit het gewenste resultaat oplevert”, aldus Avine Fokkens. De VVD heeft daarom mondelinge vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. In antwoord op deze vragen heeft de gedeputeerde aangegeven het onderzoek een nulmeting is waarbij de provincie nu inzicht krijgt hoe de vlag er bij hangt. “Er zitten lekken in het schip van het Friese onderwijs. Door dit onderzoek weten we nu waar de lekken zitten”, aldus gedeputeerde Poepjes. De VVD wil dat deze lekken zo snel mogelijk gedicht gaan worden, want anders is het dweilen met de kraan open.

 

Lees hier onze mondelinge vragen aan het college van Gedeputeerde Staten >>> Mondelinge vragen VVD over Friese les op scholen

Publicatiedatum: 21 februari 2018