VVD vraagt spoeddebat aan n.a.v. rapport Berenschot (grondbeleid)

Op verzoek van de VVD Statenfractie komt er op 23 januari 2013 om 16.00 uur een spoeddebat over het rapport Berenschot. Het rapport geeft inzichten, antwoorden en aanbevelingen op de ontstane situatie rondom het gevoerde grondbeleid in Fryslân.

De inhoud van het rapport Berenschot is van een dermate gewicht dat het een bijzonder debat verdient en vereist. Het rapport kan dan ook niet als bijlage bij de vaststelling van de nota grondbeleid worden bediscussieerd, en al helemaal niet op basis van ‘ter kennisgeving'. Dat doet totaal geen recht aan de zwaarte van het rapport en de conclusies die het trekt.

De gevolgtrekkingen van het rapport Berenschot en de conclusies die hieruit worden getrokken vormen de basis voor politiek debat over of de Staten vertrouwen hebben in het College, of delen van het college, om het grondbeleid verder uit te voeren. Daarom moet het debat over het rapport Berenschot eerst worden gevoerd voordat de nota grondbeleid kan worden vastgesteld en moet er ook voldoende ruimte voor zijn. Door het rapport Berenschot in een aparte vergadering te behandelen willen de staten hun zorg over de inhoud en de conclusies van het rapport op een duidelijke en niet mis te verstane wijze onderstrepen.

Publicatiedatum: 16 januari 2013