VVD waarschuwde al eerder voor onrendabele spoorlijn

Het college van Gedeputeerde Staten komt nu eindelijk tot de conclusie dat een spoorlijn op het traject Heerenveen - Drachten - Groningen niks wordt. Om tot deze conclusie te komen zijn we inmiddels 2,3 miljoen euro aan voorbereidingskosten kwijt. Er is dus gewoon veel tijd en geld verspild door het college.

Het was heel lang duidelijk dat de aanleg niet binnen het beschikbare budget kon worden uitgevoerd en dat er op voorhand al een tekort op de jaarlijkse exploitatiekosten viel te verwachten. Wat voor de VVD ook duidelijk is, is dat dit stukje spoorlijn geen plus creëert in de bereikbaarheid van onze provincie. Er loopt één van de beste vierbaanswegen tussen genoemde plaatsen en er is geen behoefte om snel in aanvullende autonome verkeersbehoeften te voorzien.

Onlangs heeft de VVD voorstellen gedaan om de vrijvallende middelen in te zetten voor andere ruimtelijke economische projecten. Voor gemeente Smallingerland heeft het afblazen van de spoorlijn de meeste gevolgen en deze gevolgen moeten volgens de VVD dan ook gecompenseerd worden. Bij voorkeur niet al te betuttelend ingevuld, ingekleurd en ingelijst door GS of PS. Om Drachten nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van een nieuwe notitie heeft de VVD een motie van de ChristenUnie hieromtrent mede ondertekend. Deze motie werd door het college overgenomen.

De coalitiepartijen kwamen tijdens Provinciale Staten met een motie waarin ze aan GS vragen na de zomer met een startnotitie te komen. In de overwegingen van deze motie staat dat er een goed evenwicht moet zijn tussen OV en wegen. De VVD wilde graag weten of dit betekent dat er alleen maar geïnvesteerd gaat worden in het OV? De VVD vindt dat namelijk te smal en voor de VVD staat economische structuurversterking en werkgelegenheid voorop. De VVD vraag zich af of bussen hier voor gaan zorgen. De VVD wil dat in Drachten ook geïnvesteerd moet kunnen worden in bereikbaarheid Drachten-Oost, de integrale gebiedsontwikkeling Drachten Centrum/Zuid en ontwikkeling technologische campus.

VVD Fryslân is nooit voorstander geweest van de spoorlijn Heerenveen - Drachten - Groningen. De gigantische hoeveelheid middelen die daarin geïnvesteerd moesten worden kunnen beter en effectiever elders worden benut.

 

Publicatiedatum: 23 juli 2012