VVD wacht op uitvoeringsprogramma Waddenvisie

Afgelopen woensdag 27 november is de Waddenvisie "Wadden van Allure" vast gesteld in Provinciale Staten. Na een teleurstellende en rommelige behandeling in de commissie waarbij er weinig oog was voor vragen van de verschillende partijen, heeft de VVD toch ingestemd met deze visie.

De voorliggende visie is een visie die bestaat uit bestaand beleid. Daarnaast heeft het stuk ook geen juridische binding. Het uitvoeringsprogramma bij deze visie is voor de VVD dat ook veel belangrijker.

De VVD wilde de gedeputeerde tot slot nog meegeven dat ze goed moet letten op de verdeling van de gelden die moeten zuiver op 50/50 blijven. "50 % voor economie en 50 % voor ecologie, in de praktijk blijkt nogal eens dat er meer geld wordt uitgegeven aan ecologie" aldus VVD Statenlid Franke Doting.

 

Publicatiedatum: 1 december 2013