Bewegwijzering op het Friese water kan beter

Tijdens de Provinciale Staten vergadering van woensdag 20 juni jl. zijn onder andere de Jaarstukken en de nieuwe begroting van de Marrekrite besproken.  De VVD is blij met de Marrekrite en hun handelwijze. De Marrekrite slaagt erin om met een gelijkblijvend budget hun zaken rond te blijven krijgen en achterstallig onderhoud in te halen, ondanks dat de prijzen van infrastructurele projecten steeds hoger worden.

De Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite is de oudste Gemeenschappelijke Regeling van ons land. De provincie en op één na alle gemeenten op de vaste wal werken hierin samen. De gemeente Oostellingwerf doet niet mee in de gemeenschappelijke regeling, zij werken veel samen met het Recreatieschap Drenthe. Nu de Marrekrite niet alleen rond het water, maar juist ook op de vast wal steeds meer doet aan faciliteiten voor recreatie, zoals fietsroutes, wandelroutes en ruiterspaden heeft de VVD de gedeputeerde gevraagd om nog eens aan gemeente Oostellingwerf voor te leggen om lid te worden van de GR Marrekrite.

Ook is de VVD Statenfractie nog steeds kritisch op de Marrekrite als het gaat om het investeren in websites. Dit is geen vak van de Marrekrite en de VVD is van mening dat dit door deskundigen gedaan zou moeten worden, zoals bijvoorbeeld Merk Fryslân.

Bereikbaarheid van onze dorpen en steden is belangrijk, wij moeten er niet langs varen, maar er naar toe varen

De VVD heeft in de vergadering van Provinciale Staten het initiatief genomen om de bewegwijzering langs de vaarwegen te verbeteren en te uniformeren. Veel goed over het water bereikbare dorpen worden op dit moment voorbij gevaren, omdat de recreant niet weet dat je er naar toe kan varen. Voorbeelden zijn Uitwellingerga langs het Margrietkanaal, of Blauwhuis, maar ook de passantenhaven van IJlst. Dit is zonde, want we laten hiermee de mogelijkheid liggen om de recreant te laten genieten van deze mooie dorpen en al hetgeen wat de winkeliers en de horeca in deze dorpen te bieden heeft. Met als doel de recreant aan wal te krijgen, om daar geld te kunnen besteden in de dorpen en steden in Fryslân.  ‘Hier ontstaat hetzelfde effect zoals een snelweg die langs de steden en de dorpen gaat. Mensen rijden er langs en rijden door, in plaats van zich te realiseren wat voor moois binnen bereik ligt. Bijvoorbeeld als je van Nijezijl naar Bolsward vaart, dat als je even linksaf gaat, dat je naar Blauwhuis kunt varen. Waar er midden in het dorp kan worden aangelegd en er prachtige voorzieningen zijn. Bereikbaarheid van onze dorpen en steden is belangrijk, wij moeten er niet langs varen, maar er naar toe varen’, aldus VVD Statenlid Leo Pieter Stoel.

Langs de Dokkumer Ee zijn goede voorbeelden van duidelijke en heldere borden bijvoorbeeld naar Hallum, hier staan de doorvaarthoogte, de diepgang en een indicatie van de voorzieningen die er zijn. Op eenzelfde wijze wil de VVD onze inwoners en toeristen helpen deze mooie plaatsen in Fryslân te vinden. Het college heeft de toezegging  gedaan om met gemeenten en de Marrekrite onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nette, eenduidige deze bebording.

Publicatiedatum: 25 juni 2018