marten-ligt-toe-in-stal

VVD werkbezoek biologisch landbouwbedrijf: maatwerk levert mooie resultaten!

marten-ligt-toe-in-stal

Aldeboarn
11 maart 2019

Op 11 maart bezocht een VVD delegatie samen
met genodigden van Friese Milieufederatie, Wetterskip Fryslân, Landschapsbeheer
Friesland, vereniging van Bosbeheer,  agrarische adviseur Spliethoff en de Agrarische
Jongeren het biologisch melkveebdrijf  ‘De Skans’ 
in Aldeboarn.

Gastheer Dijkstra lichte de uitstekende scores van zijn weidevogelbeheer toe en gaf aan dat plas-dras weidegebied in combinatie met stringent predatiebeheer tot mooie resultaten leidt.

Het boeren in veenweide wordt momenteel in een
pilot met o.a.  Wetterskip Fryslân
onderzocht en vergt nog enkele jaren omdat ook verschillende klimatologische
omstandigheden meegenomen moeten worden. De gesprekspartners, waaronder ook het
kamerlid Lodders, concludeerden dat maatwerk én tijd belangrijke bouwstenen
zijn  voor een ‘Deltaplan Friese
veenweide’.

Met betrekking tot biodiversiteit was het
gezelschap van mening dat een integrale benadering op basis van de
landschapsstructuur in samenwerking met de bewoners belangrijk is. Keuze durven
maken, maar ook goed blijven volgen is belangrijk; meten is weten.  In dat verband zou het meldpunt predatie van
Landschapsbeheer nog wel wat extra bekendheid mogen genieten.

Zie hier verder wat VVD kamerlid Helma Lodders Den Haag vindt van veenweide.

Zie hier verder wat agrarisch adviseur Barend Spliethoff vindt van het imago van de boer.

Publicatiedatum: 12 maart 2019