VVD wil duidelijkheid gedeputeerde over uitvoering motie brede sluis Afsluitdijk

In november vorig jaar kwam de regio met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu overeen dat er een onderzoek zou komen naar de haalbaarheid van een brede sluis in de Afsluitdijk. Uit dit onderzoek kwam een regiovariant naar voren waarbij nog onduidelijkheden waren over de totale investering en de uitgangspunten met betrekking tot onderhoud en levensduur.

In het AO Waterveiligheid van 19 juni 2014 heeft de Minister aangegeven in september helderheid te willen hebben over het al dan niet opnemen van de regiovariant in het project. Dit was aanleiding voor de VVD om een interpellatie aan te vragen en afsluitend een motie in te dienen die de gedeputeerde verzocht om vanuit de regio de regierol strak in handen te houden en om snel overeenstemming met het Rijk te krijgen over de uitgangspunten en de investeringsvariant met betrekking tot de brede sluis. Ook werd de gedeputeerde verzocht om op korte termijn duidelijkheid te geven over de bijdragen vanuit de regio en een bod neer te leggen bij de Minister.

Op vragen van de VVD afgelopen woensdag over de uitvoering van deze motie gaf de gedeputeerde aan dat er vanwege de verschillende rekenmethodes die de regio en het Rijk hanteren nog steeds een verschil zit in de investeringsvariant van de regio. Deze verschillen varieren van 10 tot 50 miljoen euro. Dit verschil hoopt de gedeputeerde te overbruggen met door een aanvraag voor een Europese subsidie (TEN-T) te doen. Volgens de gedeputeerde ziet de toekenning hiervan "er goed uit" en moet er gedacht worden aan een bijdrage vanuit Europa van 20 tot maximaal 40 miljoen euro.

De VVD is groot voorstander van een brede sluis in de Afsluitdijk omdat de huidige sluis te smal is voor de grote schepen die onder andere in Makkum en Lemmer gebouwd kunnen worden. Bedrijven in de scheepsbouw moeten nu orders weigeren en lopen daarmee veel geld mis. De Minister heeft de regio inmiddels extra tijd en ruimte gegeven door te kiezen voor een sluisdeur die de regiovariant in de toekomst mogelijk maakt. De VVD vindt dat de gedeputeerde nu aan zet is om samen met het bedrijfsleven en de regio zo snel mogelijk een bod uit te brengen waardoor de brede sluis gerealiseerd kan worden.
Gerelateerde artikelen:

25-06-2014 VVD: 'Regio moet bod uitbrengen inzake brede sluis Afsluitdijk'

17-06-2014 VVD wil duidelijkheid over sluis in Afsluitdijk

13-11-2013 Verruiming sluizen Afsluitdijk goed voor Friese economie!

Publicatiedatum: 23 oktober 2014