VVD wil duidelijkheid omtrent verbreken samenwerking Vitens met Israelisch waterbedrijf

Het Nederlandse drinkwaterbedrijf Vitens heeft het samenwerkingsverband met het Israëlische nationale waterbedrijf Mekorot beëindigd. Volgens Vitens zouden toekomstige gezamenlijke projecten niet los kunnen worden gezien van de politieke context. 'En wij willen graag neutraal blijven,' laat een woordvoerder weten.

Het Israëlisch bedrijf telt onder meer acht fabrieken die drinkwater maken van zeewater en het behoort daarmee tot de meest geavanceerde drinkwaterbedrijven ter wereld. Fryslân is met 13% de grootste aandeelhouder van Vitens. De VVD wil van het college van GS weten wat haar beleid is omtrent binnen- en buitenlandse samenwerkingsverbanden en of zij ook invloed hebben uitgeoefend in deze kwestie.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Gericht aan GS / lid GS College van GS
Onderwerp Vitens / Mekorot
 

Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Bent u ervan op de hoogte dat Vitens zijn samenwerkingsverband met het Israëlisch waterbedrijf Mekorot heeft beëindigd, en zo ja, wat vindt u hiervan?

2.    Bent u als grootste aandeelhouder door Vitens vooraf op de hoogte gesteld, of op een andere wijze betrokken geweest bij de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst?

3.    Klopt het dat Vitens de samenwerking met Mekorot heeft verbroken omdat waterprojecten in Israël gevoelig liggen, of lagen er (ook) nog andere argumenten aan ten grondslag? Zo ja, welke?

4.    Wat vindt u van het standpunt van Vitens om vanwege neutraliteit geen samenwerkingsverband met het Israëlisch waterbedrijf aan te gaan?

5.    Heeft u ook invloed uitgeoefend of bent u voornemens om invloed uit te gaan oefenen?

6.    Zijn er nog andere landen waar Vitens omwille van de neutraliteit bij voorbaat geen samenwerkingsverbanden of investeringen wil aangaan?

7.    Welke zeggenschap hebben aandeelhouders als het gaat om samenwerkingsverbanden die Vitens aan wil gaan?

8.    Wat is het beleid van GS als grootste aandeelhouder van Vitens als het gaat om binnen en buitenlandse samenwerkingsverbanden?

9.    Wat is het beleid van GS als grootste aandeelhouder van Vitens als het gaat om binnenlandse en buitenlandse investeringen?

 

Indiener(s)

 

 

VVD – Klaas Kielstra

 

Datum 11 december 2013
Publicatiedatum: 11 december 2013