VVD wil duidelijkheid Ondernemersplein Fan Fryslan

Bij de Kamer van Koophandel (KvK) Noord-Nederland moeten de komende twee jaar 50 van de 130 arbeidsplaatsen worden geschrapt. De reorganisatie is een gevolg van de landelijke fusie van de KvK en Syntens, het innovatiecentrum voor ondernemers.
De noordelijke kantoren in Leeuwarden, Groningen en Emmen zullen blijven bestaan, maar worden sterk gereduceerd. Op dit moment zijn er signalen dat de KvK geen financiële bijdrage meer kan leveren voor het Ondernemersplein in Leeuwarden.

De VVD is altijd voorstander geweest van het Ondernemersplein en heeft tijdens de behandeling van de nota economie een motie ingediend waarin werd uitgesproken dat het Ondernemersplein een centrale rol krijgt in de uitvoering van het economische beleid van de provincie Fryslân. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen door Provinciale Staten.

De VVD wil van het college van GS duidelijkheid over de ontstane situatie en heeft onderstaande vragen ingediend.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Gericht aan GS / lid GS

 

College van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Ondernemersplein Fan Fryslân
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Heeft de reorganisatie bij de KvK effect op het Ondernemersplein Fan Fryslân? Zo ja, wordt het Ondernemersplein in haar bestaan of groei beperkt?
  2. Klopt het dat de KvK geen financiële bijdrage meer kan leveren voor het Ondernemersplein in Leeuwarden? Zo ja, wat heeft dit voor gevolgen voor het Ondernemersplein?
  3. Wat zijn de consequenties voor de ondernemers?
  4. Heeft dit ook gevolgen voor het (economisch) provinciaal beleid? Zo ja, welke gevolgen? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat heeft GS sinds het aannemen van de motie tot aan nu gedaan om het Ondernemersplein een centrale rol te geven in de uitvoering van het economisch beleid?
  6. Kan GS de motie van de VVD nog steeds (blijven) uitvoeren?

 

 

Indiener(s)

 

Otto v/d Galiën – VVD

 

 

Datum

 

15 maart 2013

 

 

Publicatiedatum: 15 maart 2013