internationale-contacten-1

VVD wil duidelijkheid over brugstoringen Skarster Rien

internationale-contacten-1

De VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Barbara Visser hebben schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brugstoringen Skarster Rien. De VVD wil onder meer weten of het klopt dat er meer storingen zijn, wat de oorzaken van deze storingen zijn en hoe deze storingen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

De bestaande brug in de snelweg A6 is al jaren een knelpunt. De Statenfractie VVD Fryslân pleit dan ook al jaren voor een aquaduct als vervanger voor de brug Skarster Rien. De VVD vindt dat de provincie naast voorfinanciering ook eigen middelen hierin zou moeten investeren.

Schriftelijke vragen inzake brugstoringen Skarster Rien.

  1. Bent u bekend met het bericht "Provincie: rijk laat bruggen verwaarlozen" d.d. 5 juli 2016 uit de Leeuwarder Courant?
  2. Klopt het dat er sprake is van een toename van het aantal haperingen van de bruggen Skarster Rien? Zo ja, hoe verklaart u deze toename?
  3. Wat zijn de oorzaken van de verschillende storingen? Hoe kunnen storingen in de toekomst worden voorkomen? Welke afspraken zijn er gemaakt om storingen zo snel als mogelijk op te lossen?
  4. Tot hoeveel files hebben de haperingen van de bruggen Skarster Rien in 2016 geleid? Is hier sprake van een toename?
  5. Hoe zijn het beheer, onderhoud en vervanging voor de komende jaren voorzien voor de bruggen Skarster Rien? Zijn deze opgenomen in het programma voor beheer, onderhoud en vervanging?

 

Media:

2016 06 30 - Nieuw pleidooi voor aquaduct Skarster Rien


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

Publicatiedatum: 7 juli 2016