VVD wil duidelijkheid over sluis in Afsluitdijk

Op 16 juni jl. stond in het artikel "Miljoenen blijven steken in smalle sluit Afsluitdijk" in de Leeuwarder Courant dat het kabinet niet warm loopt voor een bredere sluis bij Kornwerderzand. De VVD betreurt dit want zij pleit al een lange tijd voor een bredere sluis bij Kornwerderzand. "De sluis zorgt voor een enorme economische impuls en zorgt ervoor dat Nederland koploper kan blijven in deze specifieke markt", aldus VVD-Statenlid Klaas Kielstra.

De sluis, nu veertien meter breed, is te smal voor de grote schepen die in Makkum en Lemmer gebouwd kunnen worden. De bedrijven die zich daar gevestigd hebben moeten nu orders weigeren en lopen daarmee veel geld mis. "Nederland kan ingewikkelde schepen bouwen als geen ander, maar het is aan internationale klanten niet uit te leggen dat groter niet kan" aldus een scheepsbouwer uit Makkum.

In november kwamen de regio en het ministerie nog overeen dat er naar de haalbaarheid van het plan een serieus onderzoek moest komen en leek het ministerie nog enthousiast voor de plannen van verbreding van de sluis.

De VVD wil dus graag dat de verbrede sluis er komt en wil van de gedeputeerde weten of zij alles gedaan heeft om de minister te laten inzien dat deze verbreding er moet komen. Ook wil de VVD weten waar het verdwijnen van enthousiasme bij het ministerie vandaan komt en of de regio bereid is zonder financiële middelen van het Rijk deze investering door te zetten.

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

 

Gericht aan GS / lid GS

 

College van GS
Onderwerp

 

Sluis afsluitdijk
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)    Heeft de gedeputeerde kennis genomen van het artikel in de Leeuwarder Courant van 16 juni? Zo ja, wat vindt ze hier van?

2)    Is de gedeputeerde het met de VVD eens dat het verbreding van de sluizen voor een enorme economische impuls kan zorgen in Fryslân? Zo nee, waarom niet?

3)    Wat heeft de gedeputeerde tot nu toe gedaan om het enthousiasme bij het ministerie vast te houden? En wat is er veranderd ten opzichte van de berichtgeving in november 2013?

4)    Is de gedeputeerde het met de VVD eens dat de verbreding er moet komen, ook als er geen geld uit het Rijk komt?

5)    In totaal kost de nieuwe sluis €65 miljoen euro en er moet door verschillende partijen worden bijgedragen aan deze investering. Hoe is de verhouding? Is de regio bereid om zonder financiële middelen van het Rijk deze investering door te zetten?

Indiener(s) VVD – Klaas Kielstra

 

Datum 17 juni 2014
Publicatiedatum: 17 juni 2014