VVD wil duidelijkheid over toekomst Wetsus

In maart van dit jaar heeft de VVD-fractie mondelinge vragen gesteld over de toekomstzekerheid van Wetsus. De VVD heeft toen aangegeven grote waarde te hechten aan dit kennisinstituut dat voor veel innovatie en toekomstige banen kan leiden. De gedeputeerde deelde deze mening en heeft destijds op onze vragen toegezegd een lobby te voeren richting het Rijk om de research infrastructuur van Wetsus te borgen.

Wetsus is een belangrijke partner in het onderzoekslandschap voor Watertechnologie in Nederland, en er zijn al een groot aantal succesvolle innovatieve spin offs uit voortgekomen. Voor de regio is Wetsus dan ook een belangrijke bron voor het aantrekken van innovatieve watertechnologie-gerelateerde werkgelegenheid. Sinds haar oprichting in 2003 is Wetsus er in geslaagd een steeds groeiend aantal bedrijven aan zich te binden, zowel vanuit het binnen- als het buitenland en trekt ook een groeiend aantal internationale onderzoekers.

"Wetsus slaagt er in om een groeiend aantal bedrijven aan zich te binden. Dat is goed voor de Friese werkgelegenheid!"

Nu verscheen op 6 oktober 2016 in de Leeuwarder Courant het artikel “Geldbron Wetsus droogt op”, waarin wetenschappelijk directeur Cees Buisman aangeeft groeiende zorgen te hebben over de financiering en het voortbestaan van het waterkennisinstituut.

De VVD wil graag duidelijkheid over de toekomstzekerheid van Wetsus en stelt hierover de volgende vragen:

 

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

Publicatiedatum: 6 oktober 2016