VVD wil duidelijkheid Stationsbrug Franeker

Tijdens het vragenuur van Provinciale Staten heeft de VVD fractie aandacht gevraagd voor situatie omtrent de Stationsbrug in Franeker. De Stationsbrug in Franeker over het Van Harinxmakanaal verkeert in zeer slechte staat en is niet aangepast aan zowel hedendaagse scheepvaart als het auto/fietsverkeer en voetgangers.

De gedeputeerde gaf aan dat nog voor de zomervakantie duidelijk is wat een volledige renovatie van de Stationsbrug kost en hoeveel dat scheelt met de aanleg van een geheel nieuwe brug. De gedeputeerde maakte vorige week bekend dat vrachtverkeer straks niet meer over de brug zal mogen rijden. De VVD vindt dat een slechte zaak en dringt zowel op provinciaal niveau als gemeentelijk niveau aan op een snelle oplossing, om het bedrijfsleven niet al te grote schade te laten oplopen.

Publicatiedatum: 25 april 2013