VVD wil duidelijkheid van GS over niet halen aanrijtijden ambulances

In slechts 2 van de 27 Friese gemeenten komen de ambulances op tijd bij levensbedreigende situaties. Dat blijkt uit een analyse van de VVD op basis van een onderzoek naar aanrijtijden van 1,3 miljoen ambulanceritten in 2010 en 2011 in Nederland door RTL Nieuws.

Ambulances moeten bij levensbedreigende situaties binnen een kwartier ter plekke zijn. Afgesproken is dat ambulances in 95 procent van de gevallen binnen die norm blijven. In 3.079 ritten van de 24.660 levensbedreigende gevallen in niet-stedelijk gebied in Fryslan arriveerde de ambulance te laat. Met 12,5 procent van de gevallen is dat een ruime overschrijding van de 5% norm die is afgesproken. De provincie gaat over de aanrijtijden van ambulances.

De Statenfractie van VVD Fryslân heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van GS waarin het duidelijkheid wil over de oorzaken en de gevolgen van het niet op tijd aankomen. Ook wil de VVD van het college weten wat het reeds heeft gedaan en wat het van plan is te gaan doen om de norm wel te gaan halen.

Hieronder de vragen zoals ingediend door de VVD Fryslân.

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Aanrijtijden ambulance
Vraag / Vragen  

 

1.  Is het college bekend met de analyse van de researchredactie van RTL Nieuws over de aanrijtijden van ambulances en de situatie in Fryslân? Hierin wordt gesteld dat in niet-stedelijke gebieden de aanrijden van ambulances die niet op tijd zijn net boven de 10% ligt, terwijl de norm maximaal 5% mag bedragen. Uit onze eigen analyse van deze gegevens komen wij tot de conclusie dat 12,5% van de ambulanceritten in niet-stedelijk gebied in Fryslân te laat aankomt bij een spoedmelding. Zijn deze cijfers correct? Zo nee, wat zijn dan de goede cijfers? Deelt u de conclusie dat binnen Fryslân niet aan de gestelde norm van 5% overschrijding wordt voldaan, zo nee waarom niet?

 

2.  Wat zijn de oorzaken van het niet halen van de norm van 5%?

 

3.  Wat zijn de gevolgen van het niet halen van de norm van 5%?

 

4.  Wanneer was GS op de hoogte van deze overschrijding van de norm en welke acties heeft u ondernomen?

 

5.  Hoe gaat GS erop toezien dat de gestelde norm zo spoedig mogelijk wel wordt gehaald? Welke maatregelen gaat u (laten) nemen?

 

 

 

Indiener (s)

 

Anton van der Aar, VVD Statenfractie

 

 

Met Leeuwarden
Ritten Te laat % Landelijke Fries
Leeuwarden 4.913 156 3,20% 46 1
Vlieland 76 3 3,90% 64 2
Smallingerland 2.790 148 5,30% 105 3
Schiermonnikoog 72 5 6,90% 153 4
Heerenveen 2.344 168 7,20% 160 5
Leeuwarderadeel 341 25 7,30% 168 6
Harlingen 905 84 9,30% 223 7
Lemsterland 620 61 9,80% 235 8
Terschelling 485 49 10,10% 247 9
Ooststellingwerf 1.416 144 10,20% 248 10
Franekeradeel 968 106 11,00% 265 11
Dongeradeel 1.121 127 11,30% 279 12
Gaasterlan-Sleat 440 51 11,60% 287 13
Kollumerland 497 59 11,90% 292 14
Dantumadiel 813 97 11,90% 295 15
Sùdwest Fryslân 3038 398 13,10% 310 16
Weststellingwerf 1.331 175 13,10% 312 17
Opsterland 1.274 187 14,70% 325 18
Ameland 230 34 14,80% 327 19
Achtkarspelen 1.286 191 14,90% 329 20
Menaldumadeel 427 64 15,00% 330 21
Skarsterlan 1.243 200 16,10% 338 22
Tytsjerksteradiel 1.214 218 18,00% 354 23
Boarnsterhim 771 161 20,90% 405 24
Ferwerderadiel 247 72 29,10% 405 25
Het Bildt 417 132 31,70% 406 26
Littenseradiel 294 120 40,80% 411 27
29.573 3235 10,94%
Zonder Leeuwarden
Ritten Te laat % Landelijke Fries
Vlieland 76 3 3,90% 64 2
Smallingerland 2.790 148 5,30% 105 3
Schiermonnikoog 72 5 6,90% 153 4
Heerenveen 2.344 168 7,20% 160 5
Leeuwarderadeel 341 25 7,30% 168 6
Harlingen 905 84 9,30% 223 7
Lemsterland 620 61 9,80% 235 8
Terschelling 485 49 10,10% 247 9
Ooststellingwerf 1.416 144 10,20% 248 10
Franekeradeel 968 106 11,00% 265 11
Dongeradeel 1.121 127 11,30% 279 12
Gaasterlan-Sleat 440 51 11,60% 287 13
Kollumerland 497 59 11,90% 292 14
Dantumadiel 813 97 11,90% 295 15
Sùdwest Fryslân 3038 398 13,10% 310 16
Weststellingwerf 1.331 175 13,10% 312 17
Opsterland 1.274 187 14,70% 325 18
Ameland 230 34 14,80% 327 19
Achtkarspelen 1.286 191 14,90% 329 20
Menaldumadeel 427 64 15,00% 330 21
Skarsterlan 1.243 200 16,10% 338 22
Tytsjerksteradiel 1.214 218 18,00% 354 23
Boarnsterhim 771 161 20,90% 405 24
Ferwerderadiel 247 72 29,10% 405 25
Het Bildt 417 132 31,70% 406 26
Littenseradiel 294 120 40,80% 411 27
24.660 3079 12,49%

 

Publicatiedatum: 16 juli 2012