VVD wil meer investeren in economie vanuit Waddenfonds

Afgelopen week werd in het Friesch Dagblad bericht dat de versterking van de economie in het Waddengebied vanuit het Waddenfonds achterblijft. De VVD zou dit een slechte zaak vinden. Zeker in de huidige tijd waarin een pril economisch herstel te zien is, zijn investeringen in de economie belangrijk.

De VVD heeft zich in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten de afgelopen jaren ingezet voor de besteding van minimaal 50% van de middelen in het Waddenfonds aan economie. Dat is ook afgesproken. De VVD vindt het belangrijk dat dit niet alleen op de lange termijn of op einddatum het geval is, maar dat ook nu al voldoende economische investeringen worden gefinancierd vanuit het Waddenfonds. Daarom hebben VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries en VVD Fryslân Fractievoorzitter Klaas Kielstra schriftelijke vragen gesteld aan respectievelijk de minister van Infrastructuur & Milieu en het college van Gedeputeerde Staten in Fryslân.

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Minimaal 50% van de middelen uit het Waddenfonds moeten worden besteed aan economie, dat is afgesproken. En afspraak is afspraak. Juist in deze tijd is dat belangrijk. En daarom moet dat niet alleen pas op de einddatum van het Waddenfonds het geval zijn." VVD fractievoorzitter Klaas Kielstra: "Naast investeringen in ecologie, moeten er ook nu al voldoende investeringen in de economie gedaan worden vanuit het Waddenfonds. Het college moet hier hard aan trekken en samen met het bedrijfsleven actief zoeken naar goede economische investeringen in het Waddengebied."

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Gericht aan GS / lid GS

 

College van GS
Onderwerp

 

Besteding middelen Waddenfonds
Inleidende toelichting

(facultatief)

In het Friesch Dagblad van 16 december 2014 valt te lezen dat de versterking van de economie in het Waddengebied achterblijft. Afspraak is dat de middelen beschikbaar in het Waddenfonds voor 50% aan economie en 50% aan ecologie worden uitgegeven. De VVD heeft het college eerder opgeroepen om meer aandacht te besteden om de economische projecten vanuit het Waddenfonds te stimuleren en hier samen met het bedrijfsleven actief naar op zoek te gaan.
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kent het college het bericht “Waddenfonds: versterking economie in Waddengebied blijft achter” in het Friesch Dagblad van 16 december 2014 waarin wordt gesteld dat de versterking van de economie in het Waddengebied achterblijft, terwijl het Waddenfonds daar ook voor is bedoeld?
  2. Wat vindt het college van het feit dat de investeringen in de economie vanuit het Waddenfonds achterblijven, juist in een periode waarin de economie dat hard nodig heeft?
  3. Wat is de exacte verdeling van de besteding van de middelen uit het Waddenfonds op dit moment in economie en in ecologie (onderverdeeld in de periode voor en na de decentralisatie van het Waddenfonds)?
  4. Wat zijn de oorzaken van het achterblijven van de investeringen in de economie vanuit het Waddenfonds?
  5. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de afspraak om de middelen uit het Waddenfonds voor minimaal 50% aan economie te besteden, en waar de VVD zich in de afgelopen voor heeft ingezet, wordt nageleefd (niet alleen op de lange termijn en op einddatum, maar ook op de korte en middellange termijn)?
  6. In een (door het college zelf overgenomen) motie van de VVD (zie bijlage) werd het college opgeroepen om economische projecten vanuit het Waddenfonds te stimuleren en hier samen met het bedrijfsleven actief naar op zoek te gaan. Wat heeft het college sindsdien gedaan om economische projecten vanuit het Waddenfonds te stimuleren? En hoe is het college samen met het bedrijfsleven hier actief naar op zoek gegaan?
Indiener(s) VVD – Klaas Kielstra
Datum 18 december 2014

 

Publicatiedatum: 22 december 2014