NRK-1

VVD wil onafhankelijk onderzoek REC

NRK-1

De VVD stelde voor om de Noordelijke Rekenkamer het onderzoek naar de REC te laten en daartoe samen met de PvdA een amendement opgesteld. Mocht de Noordelijke Rekenkamer deze onderzoeksopdracht niet op zich kunnen nemen, dan houdt dit amendement in dat geen verdere tijd verloren gaat en drie externe bureaus door GS om een offerte gevraagd kan worden.

Provinciale Staten wil een gedegen onderzoek naar de vergunningverlening bij de REC. Alle partijen hebben om tafel gezeten en daarbij kon ieder wensen aangeven. Uit dit geheel is een onderzoeksvraag gekomen, die zowel de rol van GS, als van PS als het ambtelijk apparaat belicht.

Publicatiedatum: 19 oktober 2012