30156bcecda8936768bfe0231c009019

VVD wil ondernemers steunen door middel van uitstel lokale/provinciale/landelijke lasten.

30156bcecda8936768bfe0231c009019

Friese
ondernemers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen
voor de bestrijding van het Coronavirus. Dit alles is in belang van de
volksgezondheid. Dat begrijpen wij volkomen. Met elkaar moeten wij ons hier
doorheen knokken. Dat vraagt wat van u, maar ook van de overheid. Daarom wil de
VVD u steunen door uitstel van lasten te realiseren.

Landelijk zijn
er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel
mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.

De VVD fractie
is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers in deze
overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met
betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, Reclame-, Precario- en
Toeristenbelasting).

Ondernemers
hebben door de Corona-maatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten.
Daardoor hebben ze nu vooral problemen met liquiditeit. Het zou enorm helpen
als ondernemers vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van deze
belastingen. In dezelfde lijn krijgen ondernemers bij de belastingdienst
uitstel van BTW en andere belastingen.

Publicatiedatum: 16 maart 2020