VVD wil onderzoek naar mogelijkheid spoorverbinding over Afsluitdijk

De VVD in Provinciale Staten van Fryslân wil de mogelijkheid van een spoorverbinding over de Afsluitdijk onderzoeken. Een verbinding over de Afsluitdijk geeft een extra ontsluiting van het Noorden met de Randstad. Dit kan leiden tot een economische impuls, een betere ontsluiting van het landelijke spoornetwerk, kortere reisduur, ontlasting van het treinknooppunt bij Zwolle en minder oponthoud (overstappen) voor de reiziger.

Tijdens Provinciale Staten van woensdag 16 oktober werd aandacht gevraagd om ook op het traject Leeuwarden-Zwolle aanpassingen aan het spoor te doen. Hierdoor zou dit traject geschikt kunnen worden gemaakt voor treinsnelheden van 200 kilometer per uur. In een brief van 26 september 2013 heeft de NS aangegeven om in het Noorden alleen het traject Groningen - Zwolle hierop aan te passen. De VVD heeft de motie die hieromtrent werd ingediend ondersteund, maar wil daarnaast ook de optie van een spoorlijn over de Afsluitdijk onderzoeken.

Een rechtstreekse verbinding over de Afsluitdijk tussen het Noorden en Amsterdam/Den Haag zou een extra ontsluiting betekenen. Dit in tegenstelling tot de eerder voorgestelde spoorlijn tussen Heerenveen - Drachten - Groningen die met name het Noorden met zichzelf verbond. De verbinding over de Afsluitdijk zou de bestaande aansluitingen op het spoorwegennetwerk tussen Harlingen en Hoorn of Alkmaar met elkaar moeten gaan verbinden. Daarbij zal voor het Friese deel ook het spoor naar Harlingen moeten worden opgewaardeerd. De voordelen van deze extra spoorverbinding zijn naast een economische impuls die het geeft: een betere ontsluiting van het landelijke spoornetwerk, kortere reisduur, ontlasting van het treinknooppunt bij Zwolle en minder oponthoud (overstappen) voor de reiziger.

Op dit moment praten Rijk, regio, bedrijfsleven en onderwijs over versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de veiligheid en de vergroting van de waterafvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Het zou dan ook nu het moment zijn om de mogelijkheid van de aanleg van een spoorlijn over de Afsluitdijk te onderzoeken.

Media:

Omrop Fryslan --> VVD: Spoarline oer Ofslutdyk

Leeuwarder Courant --> VVD: Studie spoor over Afsluitdijk

Algemeen Dagblad --> "Onderzoek trein over de Afsluitdijk"

 

Friesch Dagblad (18 oktober 2013)

 

Publicatiedatum: 17 oktober 2013