VVD wil opheldering over verzwakte dijken

Op vrijdag 28 maart melde RTL Nieuws, op basis van rapporten die zijn gemaakt in het kader van het project ‘Veiligheid Nederland in kaart', dat "vele Nederlanders in toekomst te maken krijgen met zwakke dijken ".

Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) analyseert de huidige overstromingsrisico's in Nederland. Met een innovatieve methode koppelt het overstromingskansen aan de overstromingsgevolgen uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers. Het betreft ook delen van de provincie Fryslan.

Het nieuwsbericht geeft aan dat het gevaar ligt in de ontwikkeling die piping wordt genoemd en waarbij water onder de dijken door stroomt en op die manier gaten laat ontstaan. Deze bedreiging werd in eerder onderzoek niet meegenomen en heeft betrekking op honderden kilometers aan dijken.

Voor de VVD Fryslan staat veiligheid op één en wil daarom opheldering over de genoemde problematiek.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Heeft het college kennis genomen van boven genoemde rapporten en wat vindt het college van de constatering dat veel Nederlanders te maken krijgen met zwakke dijken zoals in de VNK2 staat?
  2. Wat voor gevolgen heeft piping voor de waterveiligheid in onze provincie?
  3. Voldoen de dijken in Fryslan door het meenemen van deze ontwikkelingen in de onderzoeken nu nog wel aan de nieuwe normen die zijn gesteld in de brief van 12 februari jl. en is inderdaad de veiligheid van de dijken in het geding? Zo ja, wat gaat de provincie hier aan doen?
  4. Al in april 2013 heeft de minister aangeven dat er nader onderzoek moet komen naar het zogenoemde piping. Heeft dit inmiddels geleid tot een aanpassing van het beleid en wordt dit meegenomen in toekomstig beleid? Zo nee, wat kan de provincie daar aan doen? Zo ja, wat is er al gedaan?

 

Indiener(s) VVD – Franke Doting

 

 

 

Publicatiedatum: 7 april 2014