IMG_34121-1

VVD wil pilot om snelvaren op de Burgumer Mar mogelijk te maken

IMG_34121-1

Op de agenda van Provinciale Staten stond afgelopen woensdag het plan van een initiatiefgroep uit de omgeving van Burgum om snelvaren op de Burgumer Mar toe te staan. In beginsel staat de gemeente Tytsjerksteradiel hier positief tegenover. Het is echter aan de provincie als nautisch beheerder en bevoegdhebbend gezag aangaande de natuurbescherming om hier toestemming voor te geven.

De VVD heeft ervoor gepleit om middels een pilot die vanaf 2019 in zou kunnen gaan snelvaren op de Burgumer Mar toe te staan. Een pilot voor het snelvaren op de Burgumer is een mogelijkheid om veel duidelijkheid te krijgen in de feitelijke gevolgen voor natuur en veiligheid voor de scheepvaart in het licht van de bevoegdheden die de provincie heeft. Op basis van deze pilot zou er dan in 2021 definitieve besluitvorming over het toestaan van het snelvaren op de Burgumer Mar kunnen plaatsvinden. Een meerderheid besloot hier echter niet in mee te gaan.

Er is wel een motie aangenomen waarin het college is gevraagd om alternatieve locaties voor snelvaren in de buurt van de Burger Mar te onderzoeken. Hierover zal in de loop van dit jaar aan Provinciale Staten worden gerapporteerd.

Publicatiedatum: 26 april 2018