Koeien-1

VVD wil resultaat terugzien in monitoringskader economie

Koeien-1

Naar aanleiding van de behandeling van de beleidsbrief economie is vorig jaar besloten dat er een monitoringskader zou komen om de voortgang van het economische beleid te kunnen volgen. Met deze monitor brengt GS drie maal per jaar een rapportage uit die wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

Leo Pieter Stoel: "Het moet helder zijn wat er met ons belastinggeld is gerealiseerd!"

De VVD heeft ingestemd met het voorgestelde monitoringskader maar heeft wel aangegeven dat naast de geleverde inzet ook het resultaat duidelijk naar voren moet komen. “Wat is er bereikt met alle inspanning? Wat is gerealiseerd met ons belastinggeld? Dat moet helder zijn in de monitor”, aldus VVD Statenlid Leo Pieter Stoel.

Daarnaast heeft de VVD aan het college gevraagd om na te gaan of anno 2017 dergelijke rapportages niet op een efficiëntere manier gepresenteerd kunnen worden. “Het is niet meer van deze tijd om in grote documenten van vele bladzijden te rapporteren. Met de huidige techniek moet het mogelijk zijn om rapportages veel toegankelijker en meer grafisch te presenteren”, aldus Stoel.

Publicatiedatum: 24 april 2017