VVD wil snel actie muizenproblematiek

In Zuid West Fryslân is er ontzettend veel schade als gevolg van enorme aantallen muizen. Het grasland is volledig vernield. VVD Tweede Kamerleden Helma Lodders (landbouw) en Aukje de Vries (banken) brachten samen met Nynke Koopmans en Esther de Vrij (VVD kandidaten voor Provinciale Staten) maandag 16 februari 2015 een werkbezoek aan een getroffen boer, de Familie De Jong in Tjerkgaast.

De VVD vindt het een urgent probleem waar actie op ondernomen moet worden. Geef in het geval van een calamiteit de ondernemer instrumenten om schade te beperken, vindt de VVD! Weeg hierbij de economische belangen van de ondernemers zwaarder mee in plaats van voornamelijk naar de milieuaspecten te kijken. De VVD wil dat de staatssecretaris de calamiteitenregeling uitbreidt, zodat er in geval van plagen en andere calamiteiten sneller gehandeld kan worden. De VVD heeft eind vorig jaar al gepleit voor een ontheffing op het scheurverbod. Met de uitbreiding van de calamiteitenregeling kan in voorkomende gevallen sneller gehandeld worden. De VVD voelt verder ook voor de tijdelijke aanpassing van de Kringloopwijzer. Door opbrengstderving van het gras moet er extra voer aangekocht worden. Dit mag niet ten koste gaan van de bemestingsnormen. De VVD zal dit in de Tweede Kamer aan de orde stellen.

Bij het werkbezoek waren ook de LTO en de Rabobank aanwezig. Banken zijn allereerst aan zet om de problemen met financiering voor boeren met muizenschade op te lossen. De VVD in de Tweede Kamer heeft eerder al schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van signalen dat boeren met muizenschade problemen ondervinden met hun financiering vanuit Deutsche Bank. Recent heeft de Tweede Kamer de eindrapportage afbouw klantenbestand Deutsche Bank ontvangen, waar dit probleem natuurlijk zijdelings aan gerelateerd is. De VVD wil dat in het verlengde van deze aanpak dit punt ook wordt voorgelegd aan de Deutsche Bank zodat ook in deze gevallen in redelijkheid en billijkheid naar oplossingen voor de getroffen boeren gekeken wordt.

Daarnaast heeft de VVD in de Tweede Kamer recent voor een motie gestemd voor een onderzoek naar vergoeding van de muizenschade. Daardoor kwam er een meerderheid voor deze motie en het onderzoek.

 

Foto impressie van het werkbezoek:

Publicatiedatum: 17 februari 2015