Sylvia-Wandelpad-1-2

VVD wil snelle vaststelling van het faunabeheerplan

Sylvia-Wandelpad-1-2

Jagers in Fryslân hebben hun zorgen uitgesproken over het feit dat - in tegenstelling tot in andere provincies - het faunabeheerplan in Friesland nog niet is vastgesteld. In het Faunabeheerplan wordt aangegeven voor welke soorten in haar werkgebied de Faunabeheereenheid duurzaam beheer en schadepreventie noodzakelijk acht. Ook wordt in het faunabeheerplan aangegeven welke uitzonderingen op het beschermingsregime van de betreffende soorten nodig zijn om schade te voorkomen en bestrijden.

Nynke Koopmans: "Het faunabeheerplan moet nu zo snel mogelijk worden vastgesteld om schade aan gewassen te voorkomen!"

Doordat de provincie nog geen faunabeheersplan heeft vastgesteld, hebben de jagers geen vrijstelling om deze schade tegen te gaan. Een faunabeheerplan moet door de provincie worden goedgekeurd zodat op planmatige wijze uitvoering gegeven kan worden aan het beheer van inheems beschermde diersoorten en schadebestrijding.

De VVD wil de schade aan landbouwgewassen zoveel mogelijk beperken en vindt dat het faunabeheerplan nu zo snel mogelijk moet worden vastgesteld.

Publicatiedatum: 23 maart 2017