VVD wil tussentijds go-no go moment bij uitbreiding treinen

De VVD Fryslan vindt de plannen om meer treinen te laten rijden op het traject Leeuwarden - Zwolle een goed idee. Een goede en snelle ontsluiting van de provincie per spoor is namelijk erg belangrijk voor de bereikbaarheid van de provincie.

Het is voor de VVD echter wel belangrijk om te kijken naar de financiële bijdragen en naar de effecten van deze treinen op de reizigersaantallen en de reistijd. De VVD pleit er dan ook voor om twee keer een evaluatiemoment in te plannen. Bij dit evaluatiemoment moet PS de bevoegdheid houden om eventueel op basis van actuele cijfers de uitbreiding te wijzigen. In het voorstel zoals het er nu ligt heeft de provincie geen mogelijkheid om tussentijds met het project te stoppen dan wel het te wijzigen. De VVD vindt dit een slechte zaak want straks geef je veel geld onnodig uit. Het college van GS heeft wel gezegd te willen evalueren, maar zonder dat dit tot consequenties zou leiden. VVD-statenlid Anton van der Aar heeft aangegeven dat die voor de VVD onvoldoende is.

Door middel van een amendement wilde de VVD dit laten vast leggen door PS richting het college van GS. Het afsluiten van de overeenkomst is namelijk een bevoegdheid van het college van GS. PS kan alleen wensen en bedenkingen aangeven over de overeenkomst. Het amendement is helaas verworpen door PS.

Kik hier voor het amendement uitbreiding treinen Leeuwarden - Zwolle

Publicatiedatum: 20 september 2012