VVD zegt nee tegen opslag CO2

De VVD Fryslân was in de afgelopen tijd al tegenstander van de opslag van CO2 in de ondergrond in Fryslân, maar ook in Noord-Nederland. De VVD heeft een zeer kritische houding. De gasvelden lopen immers onder de provinciegrenzen door.

De VVD wil namelijk inzetten zetten op vermindering van CO2-uitstoot in plaats van ondergrondse CO2-opslag. De VVD kiest voor een echte oplossing van het vraagstuk. Stap over op energievormen die geen CO2 genereren en kijk naar alternatieven voor het terugdringen van CO2-uitstoot. Richt je dus op kernenergie en innovatie in plaats van het accepteren van CO2-productie en hele dure opslag.

In november 2010 blies het kabinet het omstreden plan om onder de Zuid-Hollandse plaats Barendrecht af om een opslagplaats aan te leggen voor het broeikasgas CO2. Reden hiervoor was het volledig ontbreken van lokaal draagvlak. Ook in Noord-Nederland is er geen draagvlak. Bijna 60% van de ondervraagden in een onderzoek vonden CO2-opslag geen goed idee.

De veiligheid is bovendien niet gewaarborgd. Het risico wordt door voorstanders van opslag in de ondergrond nog voortdurend gebagatelliseerd, terwijl er regelmatig berichten verschijnen die het tegendeel aantonen. Te noemen valt in augustus 2008 een bijna-ramp met CO2 in MönchenGladbach (Duitsland) en een recent gepubliceerd onderzoeksrapport over regelmatig ontsnappend CO2 uit een CO2-opslag in Weyburn (Canada). Bij de stabiliteit van de ondergrond in Noord-Nederland zijn vraagtekens te zetten. Recent was er weer een bericht in de Leeuwarder Courant over een aardbeving bij Stedum in Groningen. In Noord-Nederland worden vaker aardbevingen geregistreerd sinds daar gas wordt gewonnen. Sinds 1986 zijn al 685 van dergelijke bevingen geregistreerd.

Er zijn andere, betere, goedkopere en veiligere oplossingen. Daarom zegt de VVD Frylsân volmondig nee tegen de opslag van de CO2.

Publicatiedatum: 2 februari 2011