134112-1

VVD zet sterk in op schadebeperking windplannen

134112-1

In de commissievergadering op 3 dec 2014 bleek dat door alle gedraai van de coalitiepartijen het volstrekt onduidelijk is waar de meerderheid heen wil met de windplannen. Steeds wisselende ideeën, om maar niet onder ogen te hoeven zien dat hun bod van 530,5MW wind zonder ernstige schade niet uitvoerbaar is.

De VVD wil de schade zoveel mogelijk beperken. Dat kan door het draagvlak bij de burger en omgeving serieuzer te nemen. Het gaat tenslotte om (minimaal) Achmeatoren-hoge industriële bouwwerken, die van verre de horizon gaan bepalen. Wij hebben daarom aangekondigd de volgende voorstellen in moties of amendementen te verwerken:
1. Voor alle windprojecten in Fryslân wordt alleen Provinciale inzet dan wel medewerking verleend als er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken gemeenteraden. NB een dergelijke motie is in Gelderland met brede steun aangenomen
2. Schade die wordt veroorzaakt door de eventueel te plaatsen windmolens dient ruimhartig (via een arbitragecommissie) te worden gecompenseerd door de windexploitant. Deze compensatieregeling dient laagdrempelig toegankelijk te zijn voor zowel inwoners als ondernemers waarbij de bewijslast bij de exploitant komt te liggen. (die moet dus bewijzen dat er geen schade is)

Verder moet schade aan het milieu door fabricage van windmolens ook zoveel mogelijk beperkt te zijn. Aangezien de verwerving van Neodymium een enorme milieuschade tot gevolg heeft in China, wil de VVD geen Neodymium bevattende windturbines toestaan. Door gedeputeerde Konst is gezegd dat nieuwe windturbines geen Neodymium bevatten, maar de VVD wil graag op korte termijn de visie op het gebruik van Neodymium van dit College en de consequenties van deze visie. Eventueel houden wij hiervoor een motie achter de hand.
Deze drie punten zijn in de commissie alvast aangekondigd tbv het debat in Provinciale Staten op 17 december 2014.

Publicatiedatum: 4 december 2014